Nytt kontrollutvalg

Kommunestyret valgte også nytt kontrollutvalg i dagens møte.

Solveig Sommerseth (TPL) viste til at et flertall av landes kommunestyrer har valgt å la opposisjonen ha flertall i kontrollutvalget, slik at opposisjonen fikk tre og posisjonen to medlemmer, og fremma forslag om at kommunestyret i Storfjord gjorde det samme. Det blei nedstemt.

Fra det nye kommunestyrets møte i dag. Fra venstre og medsols: John Martin Johansen (SP), Jill Fagerli (A), Gro Kvalberg (A), Arngrim Kiil Molberg (H), Caroline Engstad (H), Kine Rasmussen (H), Sandra Ørnebakk (H) Bernt Revhaug Døhl (H), Solveig Sommerseth (TPL) Geir Varvik (H), Maria Figenschau (kommunedirektør), Nikolai Sabel (MDG), Bente Bech (TPL), Daniel Nilsen Takvannsbukt (TPL), Rune Utby (TPL), Steinar Dalheim Eriksen (TPL) og Hanne Braathen (SP). Helt t.h.: Klara Steinnes (sekretær)

Etter litt att og fram og gruppemøter var det klart for valg, og disse blei valgt: Karen Inger-Marit Båhl (H), Bernt Revhaug Døhl (H), Kristen Are Figenschau (H), Malvin Nygård (TPL) og Berit Nergård Nyre (SP).

Malvin Nygård blei valg som leder.