Stikkordarkiv: snøskuter

Vil ikke forlenge åpningstid

Skuterforeningene i Storfjord har søkt om forlenga åpning av snøskuterløyper i Storfjord kommune nå i mai. Det vil ikke kommunen gjøre av hensyn til reinen og dyrelivet ellers, som er spesielt sårbare for forstyrrelser i dette tidsrommet på grunn av kalving, hekking og yngling.

Storfjord kommune kommer ikke til å søke om forlenga åpning av snøskuterløypene for inneværende sesong.
Fortsett å lese Vil ikke forlenge åpningstid