Stikkordarkiv: reindrift

Vindkraftsaka: – I strid med det folkerettslige vern

Helligskogen reinbeitedistrikt har nå søkt advokathjelp i kampen mot vindkraftanleggene som Troms Kraft og Ymber ønsker i distriktet sine reinbeiteområder i Skibotndalen.

Vindkraftanlegg med tilhørende industriprosjekter og infrastruktur vil bety at reindrifta bryter sammen, skriver advokat Anja Jonassen på vegne av Helligskogen rbd..
Fortsett å lese Vindkraftsaka: – I strid med det folkerettslige vern

Stor bekymring for reindrifta – etterlyser ørneprosjekt

Fylkesmannen i Troms ber Klima- og miljødepartementet om å få fortgang i forsøksordningen for forvaltning av kongeørn i Troms. Tall fra Rovdata viser at fra 2010 og fram til 2015 ble nesten 4000 rein erstattet som tapt til kongeørn i Troms. Stort sett alle var kalver.

Fylkesmannen i Troms har forståelse for reindriftsnæringa sin frustrasjon over forvaltninga av kongeørn.

Fortsett å lese Stor bekymring for reindrifta – etterlyser ørneprosjekt