Alle innlegg av Tore Figenschau

Nå skal det ryddes skog langs Parasvegen

Nå skal skogen langs kommunale veger i Signaldalen ryddes. I år står tre kilometer på begge sider langs Parasvegen for tur. Bilet er fra Eggavegen, som må vente på tur.

I går var det anbudsåpning for konkurransen om skogrydding langs Parasvegen. I høst skal seks meter på hver sida av vegen ryddes over ei strekning på tre kilometer.

Det opplyser kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll til iStorfjord.

Han berømmer grunneierne for å ha viste stor velvilje. Ingen av dem har gjort krav på trevirket som felles. Det tilfaller entreprenøren, som kan nytte virket til vedproduksjon. Det er et firma fra Nordreisa som har fått oppdraget.

Kommunen har fått 200 000 kroner av fylkeskommunen til skogrydding. Ifølge kommunalsjefen skal resten av ryddinga  tas neste år.

Vintervedlikehold blir advokatmat

Ikke akkurat nettopp: Snøbrøyting på Vassdalsjordet i Signaldalen ca 1955-56. Brøytebilen tilhører Erling Larsen. Personene som er med på bøytebildene (i alt 6) er: Bjarne Olsborg, Rudolf Olsborg, Helge Olsborg og brøytesjåføren Erling Larsen. Eier/informant: May Britt Rognli.

Ett av firmaene, Ryeng Anlegg AS,  som etter prekvalifisering var kvalifisert til å inngi tilbud i konkurransen om vintervedlikehold i perioden 2022-2026, har nå søkt om advokatbistand.  Fortsett å lese Vintervedlikehold blir advokatmat

Krever at konkurranse annulleres

Parti av Parasvegen. Her ved gården Vassdalen.

Baks AS har sendt inn klage på konkurransen om skogrydding ved Parasvegen. Begrunnelsen er at det av konkurransegrunnlaget framkommer minst to forskjellige utgangspunkt for måling av antall meter skogrydding. Nå har firmaet fått medhold.

I klagen peiker firmaet på at denne forskjellen utgjør cirka 220 meter, noe som  gjør at opplysningene i konkurransen er uklare.

Baks minner om at krav til konkurransegrunnlag i anskaffelsesforskriften er at konkurransegrunnlaget skal være klart, presist og utvetydig formulert, slik at det er mulig for alle “rimelig opplyste og normalt aktsomme leverandører” å forstå vilkårenes rekkevidde nøyaktig og på samme måte.

Og videre at poenget med et konkurransegrunnlag er å sette leverandørene i stand til å vurdere hva oppdragsgiveren etterspør og på hvilke vilkår. Konkurransegrunnlaget skal angi rammene for konkurransen og inneholde alle opplysninger som er av betydning for leverandørenes utarbeidelse av tilbud.

–I dette tilfellet er konsekvensen av uklarheten så stor at konkurransen må annulleres, grunnlaget avklares og sendes ut på ny konkurranse, skriver Baks.

Bernt Døhl i Baks opplyser at  firmaet fått medhold i klagen, og at konkurransen er utlyst på nytt. 

Fortsett å lese Krever at konkurranse annulleres