– Ikke medlem!

På lista over medlemskommuner i Landssammenslutninga av Norsk Vindkraftkommuner figurerer også Storfjord kommune.

Foto: Einar Storsul (Pixabay)

– Vi er ikke medlem, sier ordfører Geir Varvik etter å ha sjekka saka med økonomiavdelinga. Han opplyser at kommunen ikke har betalt medemskontingent sia 2017. Og hvorfor kommunen etter alt å dømme har vært medlem tidligere, kan han ikke svare på.

– Det var før jeg blei ordfører sier han.

iStorfjord tok en telefon til sekretariatet i LNVK, og treffer Marte  Enger. Ho kan ikke svare på stående fot på hvorfor Storfjord er registert som medlem. Ho lover å svare så snart ho har undersøkt saka.

Storfjord kommune deltok i Troms Kraft sin «mulighetsstudie» for kort tid sia, og kommunestyret fikk på et møte i fjor orientering av selskapet om aktuelle prosjekt i Storfjord. Det blei imidlertid ikke fatta noen vedtak.

Fra nettsida til LNVK har iStorfjord saksa dette:

«Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK) er en interesseorganisasjon som ble stiftet på Smøla den 15. februar 1999. Organisasjonen har over 40 medlemskommuner. Formålet med LNVK er å bygge opp et nasjonalt nettverk av vindkraftkommuner med det formål å påvirke de totale rammevilkår for vindkraftutbygging. LNVK skal påvirke sentrale myndigheter slik at vi kan oppnå økonomiske rammebetingelser som kan skape økonomisk grunnlag / lønnsomhet ved utbygging av vindkraft, og skal videre påvirke nasjonale regel- og rammeverk for vindkraft slik at man oppnår lokal innflytelse og lokal verdiskaping og derved sikre at den verdiskaping som kommer fra utnyttelse av vind skal komme regionene og lokalsamfunnet til gode, inklusive kommunenes økonomiske interesser.»

Leder i LNVK er Sigurd Rafaelsen, AP-ordfører i Lebesby kommune.

Oppdatering:

I dag like før klokka 1600 fikk vi denne meldinga fra Marte Enger:

«Da har jeg fått sjekket ut hvorfor Storfjord står oppført i listen. Som tidligere medlem er Storfjord registrert i systemet, og etter kartendringer våre konsulenter har gjort i forbindelse med endringer i fylkes-og kommunestruktur etter 1.1.2024, har det skjedd en feil i visningen og noen tidligere medlemmer vises i kartet ved en feil. Våre konsulenter er varslet om feilen og de er på saken. Vi takker deg for at du gjorde oss oppmerksomme på denne feilen.»