Biogass-saka: Ressursgruppe etablert

På lørdagens folkemøte om biogassanlegget i Skibotn blei det etablert ei ressursgruppe som skal jobbe systematisk med saka videre.

Morten Karlsen.

Initiativtakeren til møtet, Morten Karlsen, skriver på Facebook at tressursgruppa er «av folket – for folket». Ifølge innlegget skal det også l opprettes ei Facebook-side der publikum kan følge aktiviteten til ressursgruppa og bidra med innspill de mener er viktig.

– Ressursgruppa har begynt å samle inn viktige spørsmål og innspill til folkemøtet som Storfjord kommune skal arrangere i nær fremtid. Vi håper at kommunen, Rå Biopark og Origo tar innspillene på alvor og er positive til å avklare dem under folkemøtet, skriver Morten Karlsen, og legger til:

– Ressursgruppa vil også på vegne av folkeinitiativet opprette en underskriftskampanje for å be om folkeavstemning dersom saken kommer opp til lokal politisk behandling. Videre vil ressursgruppa også jobbe med å samle inn innspill fra befolkningen slik at det gis en samla kommentar innen høringsfristen 1.februar for behandling av Rå Biopark sin utslippstillatelse. Når det er sagt så oppfordres ALLE å også gi egne innspill innen høringsfristen.