KOFA-klager i kø

KOFA ( Klagenemnda for offentlige anskaffelser) har mottatt nok en klage på tildelinga når det gjelder konkurransen om vintervedlikehold i Storfjord kommune fra høsten 2023.

To av tilbyderne i konkurransen om vintervedlikehold på kommunale veger fra høsten 2023 har klaga på tildelinga, blant annet pga angivelig inhabilitet. Nå skal klagene behandles av KOFA.

Denne gangen er det Koht & Sønner AS som har sendt inn klage til KOFA. KOFA mottok klagen 29. august. Tidligere har Ryeng Anlegg sendt klage på anskaffelsen.

Tildelinga blei foretatt 14. juni, og resultatet blei slik:

 • Sone 1: Indre Storfjord, Rode lC – l G : BAKS AS
 • Sone 2: Skibotn, Rode 2A – 2B: BAKS AS
 • Sone 3: Tverrdalen/Oteren, Rode 3A – 3B: Bjørn Nilsen Maskin AS
 • Sone 4: Vestre Storfjord, Rode 4A – 4C: Asgeir Heiskel

Ifølge dokumenter som KOFA har gitt iStorfjord innsyn i, er ett av klagepunktene i begge klagene er at saksbehandler(e) i faggruppa er inhabil(e). Dette gjelder særlig en av kommunes ingeniører. Begge klagerne hevder at det er et nært vennskap mellom vedkommende og daglig leder i BAKS AS, som vant konkurransen for to av sonene.

I begge klagene vises det også til at daglig leder i BAKS har vært kommunens byggherreombud i flere år fra 2017, og fortsatt deltar på vegne av kommunen på garantibefaringer med videre, og at også det gjør kommunenes ingeniør og andre i faggruppa i denne saka inhabile.

Emelie Kristoffersen Søgard. Foto: Advokatfirmaet Berngaard AS

Emelie Kristoffersen Søgard i Advokatfirmaet Berngaard AS representerer Ryeng Anlegg. I brev fra advokatselskapet til KOFA viser Søgård til at vedkommende ingeniør var eneste gjest som ikke tilhørte familien da daglig leder i BAKS feira sin 50-årsdag i fjor, og at det vitner om et nært vennskap.

Ryeng Anlegg anfører videre at det  også er «andre i Storfjord kommune som har reagert på deres tette vennskap og blant annet at de er observert sammen på pub i festlige lag. For deretter at Baks blitt tildelt kontrakter med kommunen».

Advokat Esther Lindalen R. Garder i Gille Advokater representerer Storfjord kommune i denne saka . Ho viser i brev til KOFA, datert 30. august, at vedkommende ingeniør sjøl har avvist at det foreligger et slikt nært vennskap som påstått, og vurderer sjøl å være habil.

Om observasjoner på pub skriver Garder de to har møttes på pub og har da snakket med hverandre. «Disse møtene har vært tilfeldige og ikke avtalt på forhånd. At man snakker med en bekjent på en pub er ingen indikasjon på et nært vennskap», skriver Garder.

Garder viser videre til at det også tidligere har vært framsatt habilitetsinnsigelser mot kommunens ingeniør, og at kommunen derfor har vært ekstra varsom og foretatt en grundig evaluering av habiliteten til vedkommende, og var ikke i tvil om habiliteten.

Når det gjelder det omtalte bursdagsselskapet, skriver Garder at det er korrekt at vedkommende kommuneingeniør deltok i daglig leder i BAKS sitt 50-årslag.

Ifølge Garder blei invitasjonen presentert muntlig for angjeldende ingeniør og to av kommunens driftsteknikere en morgen på Oteren renseanlegg der de tre drakk morgenkaffe. Daglig leder i BAKS fortalte da at han fylte 50 år, og sa at de «måtte stikke innom på en øl».

Ifølge Garders brev dro ingeniøren en tur innom bursdagsselskapet på kvelden, men dro heim tidlig, og ble henta av sin ektefelle. Garder viser til at det ikke bare var kommunens ingeniør som blei invitert til å komme innom for en øl, men også to andre driftsteknikere som arbeidet i kommunen.

Når det gjelder den profesjonlle kontakten mellom daglig leder i BAKS og kommunens ingeniør, konkluderer Garder med at kontakten mellom de to ikke medfører inhabilitet.

Garder skriver at det ikke er anført noe juridisk grunnlag for anførselen om inhabilitet, og at anførselen ikke kan føre fram. Ho viser også til at ingeniøren bare var en av flere i evalueringsgruppa, og at det ikke forelå noen uenighet om evalueringa.

– En eventuell inhabilitet har således ikke påvirka resultatet av konkurransen, skriver Garder.

I tillegg til spørsmålet om habilitet, klages det også på at kommunen har

 • brutt anskaffelsesregelverkets krav til forutberegnelighet og klarhet i konkurransegrunnlaget
 • brutt det grunnleggende prinsippet i anskaffelsesregelverket om likebehandling av de interesserte tilbydere
 • brutt det grunnleggende prinsippet i anskaffelsesregelverket om etterprøvbarhet
 • ulovlig lang varighet

Også på disse punktene har kommunens advokat avvist at det foreligger plikt til å avlyse konkurransen.

8 kommentarer til “KOFA-klager i kø”

 1. Tore Figenschau, no trur æ det e på tide at bloggen «Istorfjord» tar seg en pause. Dette har jo blitt en plass for drittkasting og konspiasjonsteorier som overgår det meste.

 2. Lars-Einar Garden, no trur æ det e på tide at du lærer deg forskjell på drittkasting og journalistikk.
  Nå kjenner jeg ikke til dine leseferdigheter, men jeg leste en vel balansert artikkel som omhandler KOFA-klager ( ikke uvanlig i Storfjord ).
  Her har avisa forbilledlig referert til kontakt og uttalelser fra alle parters advokater, samt dokumenter han har fått fra KOFA. Ingen personlige meninger, men fri informasjonsformidling, helt i tråd med intensjonene i “redaktørplakaten”.
  Vi ser i land som Russland, Belarus og Tyrkia at myndighetene stenger ned aviser de ikke liker, men at en som tilhører partiet Høyre i Storfjord tar til ordet for å stenge ned kommunens eneste redaktørstyrte nettavis er mildt sagt oppsiktsvekkende.

  1. Wiggo Hansen, tilhører jeg Storfjord Høyre? Hvor har du det i fra?

   1. Du satt da i k-styret i forrige periode som representant for Høyre. Men hvis du har meldt deg ut nettopp så beklager jeg.

 3. Alt var nok ikke bedre før. Allerede da Fossenbrua ble bygd, sånn ca 1980, måtte kommunen ut med et større erstatningsbeløp pga rot med anbud. Så vidt jeg husker så var det en av klagerne i artikkelen som den gang ble forfordelt. Og hvis jeg ikke husker helt feil så fikk kommunen “bot” fra KOFA i forbindelse med bygging av rådhuset. Det var vel også etter klage fra en av klagerne nå?
  Det som forundrer meg aller mest, er at redaktøren i sin journalistiske iver, vil sette sin datter i så dårlig lys. Slik jeg ser det, så framstilles det som at hun ikke kan jobben hun har påtatt seg.

  1. Det var nok bedre før. Da hadde vi politikere som tok ansvar når kommunen ikke fulgte anskaffelsesregelverket. Kofasak 2008/5 som det henvises til vedr. Nav/Rådhuset var innklager av politikerne i kommunen. Dette medførte et gebyr for ulovlig direkteanskaffelse på kr. 950.000.- Se sakens dokument i link til KOFAs nettside: https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2008-5

   I 1980 hadde vi ikke noe firma og var av den grunn ikke involvert i den saken du referer til ved Fossebrua for 43 år siden. Dersom du husker rett, var det sikkert riktig å rydde opp den gang også i kommunens håndtering av anskaffelser.

  2. Det kan hende jeg husker feil ang hvem som bygde Fossenveien. Jeg har spurt meg litt for, og det er forskjellig oppfatning om hvem som bygde veien. Jeg beklager hvis jeg har gjort urett mot noen.

 4. Det kan hende jeg har kommet i skade for å huske feil med hensyn til Fossenbruveien. Jeg har spurt meg litt for, og det er forskjellig oppfatning om hvem som hadde den veien. Jeg beklager hvis jeg har gjort noen urett.

Det er stengt for kommentarer.