Ny politisk ledelse

Det nye kommunestyret i Storfjord har i dag hatt konstituerende møte, og som forventa blei Geir Varvik (H) valgt som ordfører og Jill Fagerli (A) som varaordfører.

Geir Vavik (H) og Jill Fagerli (A) blei i dag valgt som henholdsvis ordfører og varaordfører.

Ved valg av formannskap blei det etter forslag fra Øisten Nilsen (H) først vedtatt å redusere antall medlemmer fra sju til fem. Deretter blei disse valgt inn som faste medlemmer: Geir Varvik (H), Jill Fagerli (A), Øistein Nilsen (H), Rune Utby (TPL) og Hanne Braathen (SP).