Verdens galskap

Eg besøker med ujamne mellomrom en snart 90 år gammel senior i nabokommunen. For meg er han et kroneksempel på at man slett ikke behøver å ha universitetsutdanning for å tenke kloke tanker. Han har minimalt med skolegang, sier han sjøl.
Nesten hver gang eg besøker han, spør han meg: Har du filosofert over denne verdens galskap? Det har iallfall han.
Eg ser på han og slenger ut et stikkord. Den her gangen blir det: Afghanistan?

Afghanistan. 20 års krig etter «nine eleven», med USA i hovedrollen. Og Norge som en lydig tjener. Den beste i NATO-klassen. Som alltid. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide soler seg i stjerneglansen fra USA. Den varmer. Og får synet av krigens lemlestede kropper av kvinner og barn, unge og gamle, til å svinne i det sterke lyset. 175.000 liv, av dem minst 47.000 sivile.

Hva har skjedd i Afghanistan de siste 20 åra? Tja, USA har brukt 18.850 milliarder kroner, cirka 12 norske statsbudsjett, på krigen. Penger de ikke hadde. Penger de måtte låne. Rentene beløper seg til 4500 milliarder kroner. Og Norge? Ifølge det regjeringsoppnevnte Godal-utvalg, oppnådde Norge lite i Afghanistan. Bortsett fra å vise seg som en trofast USA-venn.
Den militære innsatsen hadde, bare til 2016,  kosta norske skattebetalere 11,5 milliarder kroner.
For de pengene og livene slo de tilbake Taliban. Det tok nesten 20 år.

Så tok Taliban landet tilbake, på 10 dager. USA, – og Norge– måtte rømme landet hals over hode.
Det var vel verdt anvendte penger? Og tapte liv?

Cost of War har estimert at antall mennesker drept direkte i de amerikanske krigene etter 9/11 i Afghanistan, Pakistan, Irak, Syria, Jemen og andre steder er rundt 900.000. Mange ganger så mange har dødd som en følge av krigene, for eksempel på grunn av mangel på vann, kloakk og andre infrastrukturelle problemer og krigsrelaterte sykdommer. Gjennom NATO-medlemsskapet har Norge støtta denne galskapen.
Når vi legger stemmeseddelen i urna ved dette valget, gir vi kanskje fortsatt ryggdekning til politikere som syns dette er greit.

Mållaust liv har og e mening

Parti fra Stordalsvegen slik den er nå t.v. Til høyre slik den blir når kraftutbygginga påbegynnes. Skjermdump fra Statskog Energi AS sin konsekvensutredning for Stordalen kraftverk.

Storfjord kommunestyre sier nei til Treriksrøysa nasjonalpark. Eg har lest den vedtatte uttalelsen. Den er til å bli flau av. Og den blei vedtatt med 15 mot én stemme! MDGs eine representant stemte mot. Fortsett å lese Mållaust liv har og e mening

Varsler stans og tvangsmulkt

Deponiet ved Kjeldalselva kreftverk.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har varsla Kjeldalselva kraftverk AS om at NVE vil vurdere å treffe vedtak om stans og vedtak om tvangsmulkt dersom uttak av masser  nedenfor kraftverket ikke opphører.

NVE var på befaring i avsluttende byggefase ved Kjeldalselva kraftverk 2. oktober i fjor, og registrerte at deponiet nedenfor kraftstasjonen var  åpna av grunneier, og en stor mengde masse var tatt ut.

Kjeldalselva kraftverk AS er ansvarlig for å legge igjen dette massetaket i tråd med godkjent plan for miljø og landskap.

– Da NVE var innom 29.oktober 2020, var det fremdeles et pågående uttak av masser, og vi ga tilbakemelding om at masseuttaket måtte opphøre. Den 5. februar 2021 fikk NVE ny bekymringsmelding om pågående uttak av masser. Det er ifølge Storfjord kommune ikke regulert eller omsøkt reguleringsplan for massetak i området, og uttak av masser er i strid med konsesjon og godkjent detaljplan datert 11. mai2016, skriver NVE i et brev til Kjeldalselva kraft AS, som har adresse Oslo.

Stanset
– Ifølge de opplysningene NVE har fått fra utbygger Clemens Kraft AS, ble uttaket stansa i begynnelsen av februar.
I barfrosten i midten av februar ble tippen grovplanert noe før snøen stansa arbeidet. Sluttarronderingen av tippen skal utføres nå i vår  og vil følges opp med befaring fra NVE.

Det skrivert senioringeniør hos NVE, Kjetil Greiner Solberg, i en epost til iStorfjord.

Advokat: – Ulovlig GPS-rapportering

Kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll:  – Vi har indikasjon på uregelmessigheter. Foto: Storfjord kommune.

Storfjord kommune  har endra målemetoden for utførte tjenester når det gjelder vintervedlikehold  (brøyting og sandstrøing) fra manuell egenrapportering til heldigital GPS-rapportering.

– Ulovlig, meiner advokat. Nå får denne endringa et etterspill.

Fortsett å lese Advokat: – Ulovlig GPS-rapportering

… bare pluss-saker