Begjæring om midlertidig forføyning avvist

Nord-Troms og Senja tingrett har i dag avvist begjæringa om midlertidig forføyning i forbindelse med saka om vintervedlikehold på kommunale veger i Storfjord.

Foto: Google Maps.

Av kjennelsen som blei avsatt i dag framgår det at saksøkerne Ryeng Anlegg AS Koht & Sønner AS må betale saksomkostninger, 559 656 kroner, til Storfjord kommune innen to uker. Heile beløpet er salær til kommunens to advokater.

Saka gjelder, som iStorfjord har skrevet om tidligere, begjæring om midlertidig forføyning overfor Storfjord kommunes kontrakt med Baks AS om vintervedlikeholdstjenester for perioden november og desember 2022. Grunnlaget for begjæringa er fleire anførte brudd på reglene om offentlige anskaffelser.

Saksøkerne blir nå henvist til reglene i anskaffelsesloven paragrafene 12 til 14 dersom de ønsker en avgjørelse på om kommunen har brutt reglene om offentlig anskaffelse ved hasteanskaffelsen.

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen blei gjort kjent.

I kjennelsen heiter det mellom anna:

“Oppsummert tilsier et samlet rettskildebilde at det ikke gjelder noe unntak fra begrensningen mot midlertidige forføyninger etter anskaffelsesloven § 9 første ledd annet punktum. Selv om en oppdragsgiver har inngått kontrakt uten å oppstille klage- og karensfrister, vil muligheten for midlertidig forføyning være tapt for eventuelle forbigåtte aktører.

Storfjord kommune har inngått en kontrakt med Baks AS. Det er ikke lenger mulig å beslutte midlertidig forføyning, jf. anskaffelsesloven § 9 første ledd annet punktum. Konsekvensen av dette er at begjæringen må avvises. Saksøkerne henvises til reglene i anskaffelsesloven §§ 12 til 14 dersom de ønsker en avgjørelse på om kommunen har brutt reglene om offentlig anskaffelse ved hasteanskaffelsen.”

Les kjennelsen her.