Registrerte ikke personopplysninger

Datatilsynet har nå stadfesta at Storjord kommune ikke har samla inn persondata da kommunen i fjor innførte heldigital GPS-rapportering i forbindelse med vintervedlikehold på kommunale veger.

Da Storfjord kommune  endra målemetoden for utførte tjenester når det gjelder vintervedlikehold  (brøyting og sandstrøing) fra manuell egenrapportering til heldigital GPS-rapportering, meinte de tre selskapene dette gjaldt, BN Maskin AS, Ryeng Anlegg  AS og Koht & Sønner AS, hevder at det var brudd på vilkårene, og søkte advokatbistand i saken.

Advokat fastslo at dett var lovbrudd.

I en e-post til iStorfjord skriver kommunalsjef Dag Myrvoll: Om entreprenører hadde forholdt seg til avtaleforholdet og meldt inn lister over ansatte, ville det vært en teoretisk mulighet å koble navn opp mot kjøretøy.

Men siden entreprenører unnlot å melde inn navn slik avtaleforholdet beskriver og dermed et avtalebrudd, har Storfjord kommune ikke noen som helst mulighet til å kobbe GPS logg opp mot ansatte.

Storfjord kommune sin praksis for bruk og behandling av GPS data, er “kopi” av Mesta AS og Statensvegvesen sine rutiner.

Datatilsynet har mottatt tilleggsopplysninger fra Storfjord kommune 27. oktober 2022 vedrørende GPS-overvåking i kommunen hvor de påpeker at det ikke registreres personopplysninger ifm GPS-målingen, kun kjøretøyet. Det er ingen forbindelse mellom kjøretøy og vaktliste (dvs. hvem som er sjåfør).

I Datatilsynets veiledning er det forutsatt at det er en link mellom kjøretøyet og vaktlisten. Hvis dette ikke er tilfellet kan veiledningen ikke legges til grunn.

Datatilsynet avslutter saken da det ikke er hensiktsmessig å forfølge saken videre.