Bot for rot

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) vedtok i går å ilegge Storfjord kommune et gebyr på 210 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av vintervedlikeholdtjenester. Gebyret utgjorde fem prosent av anskaffelsens verdi.

Arkivfoto: Magne Lockert brøyter Fossevegen.

Det var Ryeng Anlegg AS som hadde innklaga Storfjord kommune til KOFA. Tidligere i år blei kommunen varsla om mulig bot, og etter at kommunen hadde fått anledning til å svare, blei altså bota vedtatt i går.

Klagenemndas gebyrvedtak.

2 kommentarer til “Bot for rot”

  1. Fantastisk. Her sier man opp folk for å spare penger. Jeg ble første mann ut og fri for jobb. Nå er første boten kommet og den utgjør nesten halve årslønna mi. Fantastiske ledere vi har i denne kommunen. De har rett fokus og rett prioritering. Ønsker bare mine forhenværende kolleger lykke til, her vil det bli mange tøffe tak etter at kommunen opptredde som fulle sjøfolk på landlov og har investert og bygd ut over all evne.

  2. Det er ikke noe nytt at det er rot i kommunen. I 1979/-80 fikk Tore utbetalt kr 100.000 pga av feil i saksbehandling av inngitt anbud.

Det er stengt for kommentarer.