Innfører stående fellingstillatelse

Elgpåkjørsel-B

Rådmannen tilrår  at Storfjord kommune innfører stående fellingstillatelse på elg.

Begrunnelsen er at det hver vinter skjer en opphopning av elg i boligfeltene i Skibotn – elg som ikke lar seg ikke skremme.

Problemet har etter hvert blitt større, og vil sannsynligvis fortsette å vokse om det ikke iverksettes noen tiltak.

– Elg som har tilhold i tettbebygd boligstrøk over lengre tid vil kunne være en fare for seg selv og for folk i området. Det fører til økt fare for påkjørsler, og etter tid viser dyrene at de ikke er redde for folk, noe som kan føre til farlige situasjoner, særlig der kyrne vil beskytte kalven eller kalvene sine. Flere av innbyggerne oppfatter disse dyrene som aggressive. Dyrene har gjennom høst og vinter blitt jaget gjentatte ganger, uten positivt resultat.

Ved å innføre en stående fellingstillatelse med en prøveperiode vil ettersøksringen ha muligheten til å gjøre egne vurderinger og ta ut dyr ved behov, skriver rådmannen i si vurdering til plan- og driftsstyret, som skal ha møte i morgen, fredag.

Rådmannen innstiller på at Storfjord kommune innfører en stående fellingstillatelse med en prøveordning som gjelder for  2016 og 2017, i tidsrommet i tidsrommet 1. november til 1. mai.

Det er ettersøksringen som eventuelt skal gjøre vurderinger i forkant av en eventuell skadefelling og utføre skadefellinger.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *