LNF-område til turismen

Brennfjell-leir05211015

Campingplassen bak den gamle militærforlegninga i tidligere Brennfjell leir har vært etablert i et LNF-område. Nå ønsker kommunen i forbindelse med  behandlinga av ny arealplan å gi området arealbetegnelse som er i samsvar med bruken.

Storfjord kommune vil at et LNF-område ved Brennfjell leir skal avsettes til fremtidig fritids- og turistformål med plankrav.

Området er i kommuneplanens arealdel fra 2007 markert som LNF-område, men nå ønsker altså kommunen at ny områdebetegnelse skal vise dagens bruk, og legge til rette for utvikling av området. Fylkesmannen hadde fremma innsigelse til forslaget, men har nå trukket innsigelsen. Området kan dermed avsettes til framtidig fritids- og turistformål.

Eiendommen har vært benytta til dette formålet i mange år, og campingvirksomheten på området har vært til sjenanse for sauebøndene i Skibotn.

Les også: Etterlyser reguleringsplan

Området dekker matrikkelenhetene 1939/45/179 (den nedlagte forlegninga), og 45/2/206 (privat, uregulert anlegg for camping).

Kommunen ønsker å få området regulert av de private interessentene, og vil derfor få områdebruken avklart gjennom kommuneplanens arealdel, som skal behandles i styret for plan og drift i dag.

Brennfjell-kart

Kart over området.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *