Samler opp pommelomman, men slipper bakteriene på fjorden

Badeplassen ved Kiil-leira er ødelagt av bakterier fra septiktømming.
Badeplassen ved Kiil-leira er ødelagt av bakterier fra septiktømming. Bilder: Tipser.

Når Avfallsservice tømmer septiken i slamavskilleren på Hatteng, blir den avvanna og tørrstoffet transportert til deponi. Men bakteriene har fritt leide til fjorden sammen med rejektvannet som slippes ut.  

En av iStorfjords lesere reagerer kraftig på dette, og  viser til at da han bygde, var det strenge krav til avstand mellom synkekum og elv/bekk.

– Gjelder ikke tilsvarende krav krav for Avfallsservice? spør han, og vil ikke ha  navnet sitt offentliggjort.

Han sier at han har snakka med flere som reagerer på at septiken tømmes i slamavskilleren på Hatteng.

Slamavskillingsanlegg på Hatteng.
Slamavskillingsanlegg på Hatteng.

– Mange med meg mener at et resultat av måten Avfallsservice handterer septiken på, bidrar til å forurense fjorden, sier han.

Tenk hvor mange 10. 000-liter “suppe” som går rett ut på den 1 – 2 meter grunne leira. Ikke rart at det advares mot bakterier.  Og hvis det er så reint som dem sier – hvor kommer alle basselurkan fra da, spør han.

SeptiktankvogniStorfjord har spurt daglig leder ved Avfallservice AS om en kommentar til dette.  Sigleif Pedersen svarer slik i en epost:

“Avfallsservice utfører et oppdrag på vegne av Storfjord kommune. Det er kommunen som er forurensningsmyndighet og har anvist plass for hvor vi kan avvanne den septiken som vi henter fra husholdningene.
Avfallsservice forutsetter derfor at kommunen har gjort de nødvendige avveininger i denne saken.”

Ingeniør Hilde Henriksen Kibsgaard i Storfjord kommune svarer slik når vi ber om en forklaring:

“Storfjord kommune  har utslippstillatelse til utslipp av avløp i Storfjorden. Når Avfallsservice avvanner septik ved anlegget på Hatteng, er det avløpsvann som er renset gjennom maskozoll silanlegg som går ut i sjøen. Tørrstoffet fjerner Avfallsservice og kjører det bort. Det vil være bakterier i vannet og derfor har kommunen satt opp skilt vedørende bading.”

– En flott badeplass er ødelagt ved at Kiil-leira er forurensa, og kommunen har satt opp forbudskilt mot bading.  I fjæra er det så ufyselig at man vil ikke gå der, mener vår leser.

– Sjøl om det bare er vann minus pommelommer som går i sjøen, er det likevel ikke reint vann, påpeker han.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *