Regnskap til besvær

Pengesedler

Vanligvis pleier behandlinga av foregående års regnskap gå glatt i Storfjord kommunestyre. Ikke sånn i gårsdagens møte. 

Det til tross for at økonomisjef Viggo Døhl kunne legge fram et regnskap som –  mot normalt – viste vel 4 mill i pluss, og kunne innkassere solid applaus etter at han hadde lagt det fram.

I formannskapets innstilling til kommunestyret var det lagt opp til å godkjenne driftsregnskapet for 2015  med et regnskapsmessig overskudd på 4,2 mill (etter avsetning til selvkostfond avløp med 184 110  kroner og selvkostfond feiing med  87 506 kroner), og at overskuddet skulle avsettes til disposisjonsfond.

Geir Varvik (H) mente at det gode resultatet burde foranledige en skikkelig sommergave til barn og unge, og foreslo på vegne av AP og H  å bevilge 630 000 kroner til pc-er og anna utstyr på skolene og i barnehagen.

– Vær med på å ta det lille krafttaket nå, oppfordra han fra talerstolen. Han begrunna forslaget med at elevene i storfjordskolene gjør det dårlig på nasjonale tester.

– Det er svært tilfredsstillende å stå her og konstatere at vi er ute av ROBEK, og det uten at vi måtte innføre eiendomsskatt.  Det skyldes godt politisk samarbeid i forrige periode. Og jeg vil gi honnør til administrasjonen og økonomisjefen som til enhver tid ga oss oversikt over den  økonomiske statusen. Flertallet denne gangen har kommet til dekka bord,  sa tidligere ordfører Sigmund Steinnes (A). Han minte om at Hanne Braathen hevda det samme i 2011, da hun overlot ordførerklubba til ham.

– Det var vel ikke helt korrekt, konstaterte han, og gav støtte til forslaget fra Varvik.

Maar Stangeland (SP) gav honnør til Sigmund Steinnes, som i forrige periode bidro til å legge ned Skibotn omsorgssenter.

– Det var det tiltaket som bidro mest til regnskapsresultatet, fastslo han.

Trond-Roger-Larsen
Politikerne vil gjerne bruke penger, men rådmann Trond-Roger Larsen sliter med å få 2017-budsjettet i balanse.

– Har ikke penger!

– Det virker nesten som en forbannelse at har man noen penger, så skal de brukes. Vi har ikke penger, og har kjempeproblemer med å få 2017-budsjettet i balanse. Vi må kanskje ta ned tjenester. Til nå har vi klart å omplassere folk uten oppsigelser, men vi er ikke ute av den vanskelige situasjonen, presiserte rådmann Trond-Roger Larsen,  mante til måtehold, og minte om at det er flere enn skolene som har behov.

Og etter en lang debatt måtte Tverrpolitisk liste be om gruppemøte med sine samarbeidskamerater.

Etter de hadde tatt seg god tid med å finne ut hva de skulle mene, kom ordfører Knut Jentoft  på talerstolen og gjorde det klart at de ville stemme mot AP/H-forslaget.

– Men vi stryker våre egne forslag i tilsvarende størrelsesorden, og tar det opp i budsjettvurderingene til høsten. Da kan vi bevilge penger til alle gode formål, sa han.

Og slik ble det. Regnskapet ble godkjent, og forslaget fra AP og H fikk seks stemmer, og ble forkasta.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *