Når blårussen får styre

Norsk helsevesen kneler.

Norge mangler 7000 sykepleiere, ifølge sykepleierforbundet. Nå er mange sykepleiere så slitne at de klarer ikke å stå i jobben, og finner seg mindre belastende og bedre betalte jobber.

Koronapandemien har ført til at sjukehusene kneler. Aftenposten skriver om ei varsla krise. Antall senger er redusert kraftig siden 2015. I 2019 var det knapt 100 000 fleire pasienter og 600 færre senger enn i 2015, ifølge SSB. Det mangler intensivsykepleiere og intensivplasser. Det er NPM, New Public Mangement, som gjelder. Offentlig virksomhet skal styres etter forretningmessige prinsipper. Sykehusene blir butikker.

Fastlegeordninga er i ferd med å kollapse. Fastlegene meiner at det må opprettes flere utdannelsesstillinger. Det må flere unge leger inn i ordninga. Arbeidstida må ned både for unge og eldre fastleger. Sosiale rettigheter må innføres på lik linje med befolkninga for øvrig.
Men det koster penger.

I Sverige har kommunene har spandert skolemåltidet siden 1940-tallet. Kostnaden er beregnet til 23 kroner dagen inkludert lønn, reingjøring og alt annet, leser vi.
I Finland har skoleelevene fått gratis skolemat siden 1948. Varmt måltid. Tilleggsmåltid ved lang dag. Kostnad: 16 kroner pr. dag.
I Norge har elevene med seg matpakke heimefra på skolen.
Vi har ikke penger til gratis skolemat.

Fylkesvegene i Norge trenger 70 milliarder om de skal få akseptabel standard, viser beregninger. Men pengene mangler.

Hvis man leser seg opp på saka om tannbehandling for voksne, finner man at det i 1914 blei framsatt forslag i Stortinget om stønad til konserverende tannbehandling. Det vil si fyllinger i tennene. Forslaget hadde flertall i Stortinget, men det ble utsatt på grunn av første verdenskrig. Nå har vi hatt ytterligere en verdenskrig, og minst en kald krig sia da, og de voksnes tenner er fremdeles ikke en del av kroppen hos voksne. Trenger du legebehandling for halsbetennelse for eksempel, betaler du bare en egenandel. Ikke slik hvis du trenger ei tannfylling.
Det blir for dyrt for staten.

VG skriver at både den forrige og tidligere regjeringer har sagt at de vil prioritere psykisk helsevern. Fremdeles er det åpenbart behov for en kraftig opptrapping.
I 2020 ble nesten en av fire henvisninger til psykisk helsevern avvist. Det betyr at 32 000 barn, unge og voksne, som av sine fastleger ble henvist til behandling for psykiske problemer, ikke fikk innpass i spesialisthelsetjenesten. Det er mange som ikke får den hjelpa de trenger.
Det blir nok for dyrt.

Det var en elendighetsbeskrivelse med noen få eksempler.

Men vi har råd til noe iallfall:
Norge har kjøpt 52 kampfly av typen F35. Ifølge regjeringa har de en levetidskostnad på 17 milliarder – for hvert fly. Totale anskaffelseskostnader er ifølge regjeringa 71,5 milliarder (2017-kroner). Andre beregninger viser mye høyere tall. Disse flyene bruker 5600 liter drivstoff – hver flytime, og kostnaden pr. flytime er 360.000 kroner, ifølge Dagens Næringsliv. Beregninger DN har gjort, viser at en pilot med 1000 timer i cockpit, eller fem år med jevn flyvning, ville alene koste rundt 350 millioner kroner. Én pilot. 52 piloter koster 52 ganger meir.
Det er visst slik at et fleirtall på Stortinget syns at dette er ei fornuftig investering, som vi må ha råd til.

I nyhetene i dag fikk vi vite at barn i Jemen sulter. FN har ikke de pengene lenger som trengs for å sørge for at uskyldige barn sulter i hjel på grunn av at voksne mennesker fører krig.

De totale militærbudsjettene i verden er på ufattelige 2000 milliarder US-dollar. Jens Stoltenberg og NATO synes endog at det er lite, og vil øke forsvarsbudsjettene! Var det ikke han som var ansvarlig for innføringa av NPM i helsevesenet? Og som nå vil bli sentralbanksjef.

TFF – Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning i Lund – foreslår at alle land omgående reduserer militærutgiftene med 50 prosent. Det vil frigjøre 1000 milliarder dollar – et beløp som ville kunne løst de globale problemene – som klimaendringene, fattigdommen og sulte.
I en sivilisert verden burde dette være sunn fornuft, skriver TFF.

Men: det kommer ALDRi til å skje!


Så hva skal man ønske seg til jul? Kanskje at fornuften skal spre seg blant ansvarlige politikere verden over like raskt som Omikron?

(Dette er en kommentar og gir uttrykk for skribentens meininger)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *