Advokat: – Ulovlig GPS-rapportering

Kommunalsjef Dag Andreas Myrvoll:  – Vi har indikasjon på uregelmessigheter. Foto: Storfjord kommune.

Storfjord kommune  har endra målemetoden for utførte tjenester når det gjelder vintervedlikehold  (brøyting og sandstrøing) fra manuell egenrapportering til heldigital GPS-rapportering.

– Ulovlig, meiner advokat. Nå får denne endringa et etterspill.

De tre selskapene dette gjelder, BN Maskin AS, Ryeng Anlegg  AS og Koht & Sønner AS, hevder at det er brudd på vilkårene, og har søkt advokatbistand i saken.

Advokat Eskil Freibu er klar i sin konklusjon: – Bruken av GPS-sendere i bilene som de ansatte hos mine klienter bruker i arbeidstida, er ulovlig og må derfor straks opphøre.

I et brev til Storfjord kommune skriver Freibu at endringene forutsetter at Storfjord kommune skulle krevd inngått en Databehandleravtale med klientene hans før brøytekontraktene med GPS-registrering av alle maskinbevegelser som rapporteringsmetode for utført arbeid, ble signert.  Han kan ikke se at det har skjedd.

– Slik det er nå, samles det inn en rekke personsensitive opplysninger om alle bevegelser som alle sjåførene hos mine klienter gjør hver eneste dag. Dette i arbeidstida,  herunder under deres bruk i de kjøretøyene som de er pålagt å bruke i arbeidstiden. Dette medfører ulovlig innsamling av en stor mengde personsensitive data som Storfjord kommune skulle krevd behandlet, arkivert og slettet i tråd med Personopplysningslovens regler, heter det mellom anna i brevet.

– Dette representerer klare lovbrudd, og vil bli rapportert til Datatilsynet dersom denne ulovlige innhentinga og arkiveringa av personsensitive data ikke straks opphører, skriver Freibu, og minner om at slik overvåking av  ansattes  bevegelser i arbeidstida forutsetter konsesjon fra Datatilsynet i henhold til Personopplysningsloven.

Freibu skriver at  Storfjord kommune sjøl kan komme i ansvar fra de nevnte myndighetene og risikere å bryte brøytekontraktene selv slik at  klientene hans ikke lenger er pliktig til å oppfylle disse, men i stedet kan heve disse og kreve erstatning for tapt omsetning.

– Ingen av partene, verken Storfjord kommune eller Storfjords innbyggere eller mine klienter, kan være tjent med at dette får skje, heter det i brevet fra Freibu, som  minner om at Storfjord kommune har lovet opsjon på to ekstra kontraktsår hos alle tre entreprenørfirmaene, og at  GPS-sporing ikke kan innføres før denne to-årsperioden er utløpt.

– Indikasjoner på uregelmessigheter

Kommunalsjef  Dag Andreas Myrvoll sier i en kommentar til iStorfjord at bakgrunnen for omlegginga er at det er satt i gang en større revisjon av avtalene.

– Normalt setter man i gang en revisjon av avtaler når man har indikasjon på uregelmessigheter. Det er en prosess som må gå i riktig rekkefølge, sier han, og føyer til at saken vil bli redegjort for i formannskapsmøtet som skal være 6. mai.

Har kommunen indikasjoner på at det har vært uregelmessigheter når det gjelder vintervedlikehold?

– Ja, det kan man si, svarer Myrvoll, men vil ikke utdype hvilke uregelmessigheter det handler om, og viser til redegjørelsen i formannskapet.

– Freibu hevder at GPS-registreringa er ulovlig blant anna når det gjelder Personvernloven.

– Hvis man innfører GPS-system  er det tilbyderne som har ansvaret for prosessene overfor sine ansatte. Kommunen har ikke tilgang tilpersonoppysninger, men registerer kun utførelsen av oppdrag, ingen personopplysninger.

Han føyer til at det er feil at avtalen er sagt opp. Den er gått ut, og kommunen har ikke ønska å gjøre bruke av opsjonen på to år.

– Men entreprenørene meiner at de i møte med kommunalsjefen har fått muntlig avtale om at opsjonen på to års forlengelse gjelder?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Dag Andreas Myrvoll.