Slapp skutertrafikken løs i kalvingsområde for rein

Könkämä-rein.Illustrasjonsfoto.

For Könkämä sameby var det ukjent at Storfjord kommune hadde åpna for skutertrafikk i Parasløypa til og med 17. mai ifjor, gjennom deres kalvingsområde. 

– Parasløypa går gjennom kalvingsområde. Det er spredt drektige simler i store deler av området. Det hører også til saken at dette har vært den vanskeligste beitevinteren på mange tiår. Det skriver Anne Nesbakken på vegne av en siida i Könkämä sameby klokka  10:14 16. mai i fjor.
Ho viser til at saken er ukjent for samebyens ledelse, og ber om innsyn i alle dokumentene i saken.

Da Storfjord kommune åpna for at skuterløypa fra Rognli i Signaldalen til Veltvatnet kunne være åpen til 17. mai i fjor, kan vedtaket ha vært i strid med dyrevelferdsloven.
Könkämä sameby har beiterett i området, og hver vår trekker tusenvis av rein over grensen mellom Norge og Sverige. I denne saken fikk samebyen kjennskap til vedtaket gjennom en avisartikkel i Nordlys.

Skjermdump fra Nordlys.no 14. mai 2020.

– Vedtaket er fatta i strid med alminnelig forvaltningsmessige prinsipper og er åpenbart  lovstridig. Det skriver Anne Nesbakken, og viser til Dyrevelferdslovens paragraf 3. Her heter det at dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker, og at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Da vedtaket blei kjent for samebyen, tok Nesbakken kontakt med fylkesmannen om saken.
Klokka 10:14 16. mai 2020 sender Nesbakken epost til fylkesmannen og peker på at løypa går gjennom kalvingsområde, og at det er spredt drektige simler i store deler av området.  Ho minner også om  at dette har vært den vanskeligste beitevinteren på mange tiår, og opplyser at saken er ukjent for samebyens ledelse, og ber om innsyn i alle dokumentene i saken.

Klokka 12:32 svarer miljødirektør Bente Christiansen hos fylkesmannen:
– Det er svært beklagelig om ikke samebyen er hørt i denne saken. Jeg kan ikke utelukke at dette kan være en feil fra vår side.

Ho føyer til at denne saka blei behandla på svært kort tid, etter det var kommet nye føringer fra Klima- og miljødepartementet.
Ho opplyser at i vedtaket om forlenga åpning heiter det at kommunene skal så raskt som mulig stenge løyper dersom reindrifta ber om dette, og setter ordfører i Storfjord kommune, Geir Varvik, på som kopimottaker, slik at han blir gjort kjent med henvendelsen fra samebyen.

Varvik svarer like før klokka 14 at han “sjekker videre”. Men av eposten går det fram at han verken kjenner lederen i samebyen eller navnet på samebyen.
Et par minutter senere skriver han:

«Husk vi forsøkte å kontakte alle involverte, meget vanskelig. Helligskogen reinbeitedistrikt gav oss beskjeden om at det kun var Paras løypa de kunne godkjenne, de andre stedene var det rein. Dersom noe er feil, da må vi ta det på vår kappe.»

Klokka 14:16 skriver han:
«Har sjekket med habile folk. Følgende melding. Det et rein mellom Golda og Galgo, her er det ikke åpne løyper. Det ble observert 7 – syv rein et godt stykke fra løypa ved Paras i går kveld. I dag er det absolutt ingen rein på norsk side ved løypa. Det blir skekket for ikke å komme i konflikt, siden åpning kanskje ikke var ønskelig fra alle. På svensk side observerte de en del rein. Jeg kan få oppdateringer om dette flere ganger daglig om ønskelig.»

Man han stenger ikke løypa slik vedtaket forutsetter.

Skjermdump av deler av epostkorrespondansen 16. mai 2020. Ingen av epostene  er journalført hos Storfjord kommune, slik Offentlighetsloven krever..

 

Folksomt ved Veltvatnet 17. mai 2020. Foto: Skjermdump fra Storfjord Snscooterforenings FB-side.

 

– Visste ikke om Könkämä sameby

Når ikke Könkämä sameby  hadde fått uttale seg om  forlenga åpningstid av skuterløypa, forklarer ordfører Geir Varvik det slik:

– Jeg visste jo svarten ikke at det var noe som hette Könkämä sameby. Jeg var ikke klar over at vi måtte forholde meg til en svensk sameby. Vi hadde bare møte med lederen, OleThomas, i Helligskogen reinbeitedistrikt.
Han avviser at Könkämä sameby først fikk vite det gjennom avisen.

– Vi hadde prøvd å fa tak i dem, men de svarer jo ikke før det har gått lang tid. Dessuten var de jo ikke over i Norge med rein i fjor.

– Men nå sa du jo at du ikke visste om dem?

– Ikke før 17. mai, nei. Men etter 17. mai har vi jo vært i kontakt med dem. Men det er ikke enkelt å få tak i dem.

– Nå blei jo søknaden om forlenga åpningstid sendt 22. april, så du har jo hatt god tid til å kontakte berørte parter. Og Könkämä sameby har jo hatt beiterett på norsk side i hundrevis av år, og merka rein i Vassdalen i sikkert 20-30 år.

– Jeg hadde ikke peiling på at vi hadde noe med Könkämä å gjøre, og det var ingen som gjorde meg oppmerksom på det, sier Varvik. Har aldri tenkt på at det er noen svensker som har rettigheter hos oss.

– Men du blei klar over henvendelsen fra Könkämä sameby midt på dagen 16. mai. I henhold til vedtaket om å åpne løypa, skulle den stenges så snart som mulig etter at reindrifta hadde gjort krav om det. Hvorfor blei ikke løypa stengt?

– Ikke rein i området
– Det var for at det ikke var rein i området, forklarer Varvik, og kan vise bilder som viser det. At Anne Nesbakken hevder at det var drektige simler i området, skjønner han ikke. Dessuten vil han ikke forholde seg til Nesbakken, men til lederen av samebyen.  Det hjelper ikke at Anne Nesbakken representerer en siida i samebyen.

– Visste ikke at epost skal journalføres

At ingen ting av denne epostkorrespondansen var journalført i kommunens postjournal slik Offentlighetsloven krever, forklarer Geir Varvik med at han har ikke blitt fortalt at eposten skal jorurnalføres. Derfor har han ikke gjort det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.