Redd for nasjonalparkplanene

Ordfører Geir Varvik (H).

Ordfører Geir Varvik i Storfjord kommune sier at det var frykten for at Treriksrøysa nasjonalpark som gjorde at man ville starte arbeidet med å utrede sammenkoplingsløypa mot Målselv.

Han begrunner det med at hvis det blir etablert en nasjonalpark, vil det være umulig å få godkjent nye løyper, mens eksisterende løyper kan godkjennes.

– Men samarbeidsavtalen mellom MDG, AP og Høyre forutsatte at det ikke skulle opprettes nye løyper. Hvorfor blei det allikevel vedtatt å arbeide for ny løype?

– Nå er det jo slik at det kan dukke opp nye ting i løpet av en periode som gjør at det man har blitt enig om, ikke kan holdes, svarer Geir Varvik, og utelukker ikke at det kan skje andre punkter i samarbeidsavtalen.

– Hvis MDG hadde visst at dere kom til å bryte avtalen, hadde kanskje Storfjord hatt en annen ordfører i dag?

– Det er ikke sikkert. Vi hadde to-tre andre muligheter for samarbeidspartnere.

Troms Kraft har planer klare for at det meste av elver i Skibotndalen og Breidalen kan legges i rør.  Et enstemmig kommunestyre sa for at par-tre år sia nei til disse planene. At denne kraftutbygginga kommer til å tvinge seg fram nå når en storstilt elektrifisering av Norge skal gjennomføres, er ikke usannsynlig. Treriksrøysa nasjonalpark ville kanskje være det som redder disse elvene.

Geir Varvik har imidlertid ingen tru på at TK vil prøve seg igjen. Han viser til at kommunen ikke har mottatt noen signaler som skulle tilsi det. Han trur dessuten at kommunestyrets klare nei vil repekteres, til tross for at det motsatte har skjedd andre steder, som for eksempel i saka om vindkraftanlegget på Kvaløya, som blei bygd til tross  for Tromsø kommunestyres nei.

I Målselv er sammenkoplingsløypa allerede godkjent og åpen. Den starter ved Teltbekken går via Tverrelvdalen og Reiersdalen til kommunegrensen Storfjord.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.