Bryter samarbeidet

Silja Skjelnes-Mattila

MDG STORFJORD går ut av posisjonssamarbeidet med Høyre og Arbeiderpartiet.

Det er klart etter at AP og Høyre i kommunestyret i går vedtok å igangsette arbeidet med sammenkoblingsløypa mellom Storfjord og Målselv.

Saka blei frremma som et benkeforslag, og stod ikke på sakslista,

– En såpass stor sak var verken utredet eller i utgangspunktet på sakslista, og kom derfor som en overraskelse på store deler av kommunestyret. Utsettelsesforslaget ble nedstemt 8/9 og selve vedtaket ble vedtatt 2/15 stemmer, het det i en uttalelse fra MDG.

I et innlegg skriver Silja Skjelnes-Mattila og Kasper Holmen i Storfjord MDG:

“I kommunestyret 17.3. har AP og H fremmet et forslag (fra sidelinja) om å igangsette arbeidet med sammenkoblingsløypa mellom Storfjord og Målselv. En såpass stor sak var verken utredet eller i utgangspunktet på sakslista, og kom derfor som en overraskelse på store deler av kommunestyret. Utsettelsesforslaget ble nedstemt 8/9 og selve vedtaket ble vedtatt 2/15 stemmer. Vedtaket ble slik:

Kommunestyret ber rådmannen iverksette arbeid for å få sammenbindingsløypa Målselv-Storfjord godkjent. Det meldes oppstart av arbeidet snarest. I tillegg må det samtidig sees på stikkløyper som kan godkjennes inn til hovedløyper til/fra kjente utfartsområder/campingområder i Storfjord kommune. Arbeidet gjennomføres som et eget prosjekt.

Hvorvidt og hvordan dette nye vedtaket vil påvirke regodkjenningsprosessen av eksisterende løypenettverk, er det ingen som vet. Men det ansvaret ligger nå ene og alene på de som ikke ville utsette saka.

Et samlet kommunestyre har til nå jobbet for å få regodkjent scooterløypene som vi har i Storfjord, og et samlet kommunestyre har også bevilget midler til dette arbeidet. Bak dette ligger en anerkjennelse fra samtlige partier i kommunestyret om at scooterkjøring i Storfjord er veldig viktig for mange i befolkningen. Sammenkoblingsløypa mot Målselv er likevel en scootertrasé som vi i MDG synes er en ufattelig dårlig ide. Rett og slett av den grunn at den vil øke scootertrafikken i fjellheimen vår betraktelig. Det er bare å se på befolkningstallene i kommunene som skal kobles sammen. Storfjord kommune har under 2000 innbyggere, mens Målselv og Balsfjord har til sammen over 12000 innbyggere.

Det er mange friluftsfolk og fjellbrukere som er oppriktig redd for den trafikkøkninga sammenkoblingsløypa vil medføre. Vi vet også at det er en motstand mot sammenkoblingsløypa også blant skuterfolk i Storfjord. I tillegg vil trafikkøkningen som sammenkoblingsløypa medfører, være særdeles problematisk for reindrifta.

Når en kommune skal vurdere nye løypetraseer er det spesielt strenge krav for å ivareta reindrifta og kommunen skal spesielt ta hensyn til viktige vinterbeiteområder. Dette vet samtlige politikere i Storfjord. Det å åpne for en mangedobling av trafikken er selvsagt ikke forenlig med viktige vinterbeiteområder. Men når politikerne i Storfjord likevel gjør et slikt vedtak, så er det kun for å tilfredsstille et høyrøsta scooterkrav. Kommunestyret har med viten og vilje gjort et vedtak som vil skape konflikt og bråk mellom scooterinteresser og reindrift, men overlater reindrifta til å stå i bråket alene.  Vi i MDG synes det er ufattelig trist at kommunestyret i Storfjord velger å prioritere scootertrafikk fra nabokommunen i stedet for å påse at en viktig primærnæring har gode rammevilkår.

Å gå for sammenkoblingsløypa til Målselv er et klart brudd på samarbeidsavtalen som vi i MDG har inngått med H og AP i posisjonsforhandlingene. Sentralt i forhandlingene våre i 2019 for å støtte Varvik som ordfører, var at MDG ikke ville inngå noen kompromiss verken angående oppdrett eller nevnte sammenkoblingsløype. Vi i MDG Storfjord kan ikke samarbeide med partier som ikke respekterer løfter og avtaler og derfor velger vi nå å gå ut av samarbeidet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *