Ny dementavdeling Åsen

sykehjem-1
Skisse av Åsen sykehjem etter utvidelse.

Kommunestyret skal onsdag behandle et skisseprosjekt for ny demensavdeling ved Åsen sykehjem.  

Som kjent vedtok kommunestyret i oktobermøtet ifjorat kommunens sykehjemstilbud skal bygges ut med utgangspunkt i dagens omsorgssenter på Åsen.

Rådmannen har utnevnt ei brukergruppe og kommunestyre har utnevnt styringsgruppe.

Fra november 2015 har ei  brukergruppa utnevnt av rådmannen og ei styringsgruppa utnevnt av kommunestyret jobba parallelt med saken. Brukergruppa har i vår hatt samarbeid med Sweco og Amundsen arkitektkontor i Tromsø.

plan-Åsen
Plan Åsen sykehjem.

Ifølge saksframlegget til kommunestyret har styringsgruppa  nå vedtatt et skisseprosjektet og avventer nå vedtak om administrasjon skal gå videre med et forprosjekt og detaljprosjektering som skal bli et anbudsunderlag for utvidelse av Åsen til et sykehjem. Det er ønskelig at K-styret gir plan- og driftsstyret fullmakt til å lyse ut anbud basert på anbudsgrunnlaget og at styringsgruppa gis fullmakt til justering av tegninger.

Skisseprosjektet er  ferdigstilt med tenkt plassering av ei ny fløy på Åsen. Den nye fløya skal ha ni nye brukerplasser. For å dekke flere brukere, må kjøkkenavdelinga bygges om, nytt reinholdsrom og større arealer for personal må tilføyes, og er med i skisseprosjektet som en naturlig følge av utvidelsen.

Situasjonsplan-Åsen
Situasjonsplan sykehjemsområdet.

Det pågår samtidig en utredning om en ny parkeringsplass og hvordan fremtidig søppel håndtering skal fungere på Åsen, står det å lese i saksframstillinga.

Rådmannen tilrår at kommunestyre godkjenner framlagte skisseprosjekt for et nytt sykehjem på Åsen, og at styringsgruppa forsetter med detaljplanlegging av prosjektet.

– Etter at forprosjektet er ferdig med vedtatte kostnader, skal saken tilbake til kommunestyret for vedtak om finansiering og låneopptak, heter det i innstillinga.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *