Fylkesveger og kampfly

Veg-og-kampfly

Fylkesvegene i Norge er i en elendig forfatning. Vi hører og leser stadig om elendigheta.

I Storfjord er det FV868 og Signaldalsvegen som står fram som skampletter for velstands-Norges vegstandard.

Ifølge Vegdirektoratet er det registrert et samla behov på om lag 5,8 milliarder (mrd) kroner for å ta igjen etterslepet på vedlikehold og gjøre nødvendige oppgraderinger på fylkesvegnettet i Troms. Størst behov er det for å oppgradere selve vegdekket, om lag 2,3 mrd kroner. Videre et det behov for om lag 990 mill kroner til tunneler, om lag 820 mill kroner til bruer og om lag 115 mill kroner til ferjekaier.

Fylkesvegnettet i Norge har ei total lengde på om lag 44 200 km. Av dette har om lag 39 500 km fast dekke, mens resten har grusdekke, ifølge Vegdirektoratet.

Ei kartleggingen som Vegdirektoratet og fylkeskommunene har gjort, viser at det vil koste mellom 45 – 75 mrd kroner å fjerne forfallet og gjøre nødvendige oppgraderinger på fylkesvegnettet. Og da er ikke kostnader for å rette opp manglende generell vegstandard, slik som kurvatur, stigning, vegbredde og liknende tatt med.

Det er lite som tyder på at politikerne har tenkt å ta et krafttak når det gjelder fylkesvegene. Pengene finnes. Arbeidskrafta også.  Ifølge Statistisk sentralbyrå var arbeidledigheta i Norge 135 000 i første kvartal i år, eller 4,9 prosent. Arbeidsledigheta koster skattebetalerne milliarder.

I morgen skal forsvarsminister Ine Eriksen Søreide legge fram Langtidsplanen for forsvarssektoren. Det er venta at den innebærer anskaffelse av 52 kampfly av typen F-35 og nedlegginger innen forsvaret i nord.

Ifølge Forsvarsdepartementet vil kampflyene i innkjøp koste 69,7 mrd. Levetidskostnadene er anslått til 261,3 milliarder. Med en økende dollakurs, vil nok prisen øke med ytterligere noen titalls milliarder.

For flykjøp-pengene kunne vi altså fått et oppgradert fylkesvegnett i hele Norge og sterkt redusert arbeidsledighet.

Men da ville vi ikke hatt penger til flyene, som blant anna er nyttige når Norge skal hjelpe NATO med bombing i Midt-Østen og Afrika.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *