– Et godt sted å være for brukerne

Åsen sykeheim sett fra oven.

Den nye demens-avdelinga i Storfjord blei offisielt åpna i dag.

Det var elever fra fjerde klasse ved Hatteng skole som sørga for  den rette stemninga. Det gjorde de med sangen Mitt hjerte alltid vanker. Først på norsk, så på samisk og deretter på finsk og så på norsk igjen.

– Dette har vi venta på så lenge, og det det har vært en strid og kronglete veg fram før man kunne begynne å bygge. Dere kjenner historia bakom. Det var en del uenighet, men når vedtakene først var fatta, var det enighet om at da gjør man dette så godt som råd er. Og det har blitt et bygg som blir et godt sted å være for brukerne.

Det sa ordfører Knut Jentoft i sin tale ved kaffebordet.

Allsang rundt kaffebordet.

 

 Det er Peyma entreprenør AS fra Alta  som har stått for bygginga. Ifølge ordføreren er kostnaden rundt 30 millioner kroner. En stor del av dette dekkes ved tilskott fra Husbanken.

Det er Peyma entreprenør As som har hatt hovedentreprisen på bygget. Her representert ved Yngve Mathisen og Trine Thomassen.

 

Nå gjenstår bare arbeidet med utearealet, som bli tatt til våren.

Det er bare et par uker siden det var snorklipping på Valmuen verksted opå Oteren. I dag var det åpning av demensavdelinge ved sykeeheimen på Åsen. Men det stopper ikke der:

– I går vedtok kommunestyret å utvide låneramma med 13 millioner, slik at vi allerede i vinter kan gå i gang med bygget for rus og psykiatri og omsorgsboliger. Dessuten skal den avdelinga vi flytta ut av settes i stand  som somatisk avdeling, sa Knut Jentoft.

Julesanger “allsynges” og ordfører Knut Jentoft akkompagnerte på gitar.

 

Det er også venta at svømmebassenget ved Hatteng skole gjenåpnes om få dager.

Kommunen har hatt innleid byggeledelse, som har vært Baks AS ved Bernt Døhl.

Dessuten har ei arbeidsgruppe blant de ansatte vært i sving. De har hatt som oppgave å passe på at bygget har blitt slik som man ønska at det skulle være. Det har også vært styringsgruppe, som har hatt i oppgave å sørge for at bygginga har gått sin gang og at nødvendige avgjørelser blitt tatt undervegs.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *