– Fått nei før søknaden er levert!

Jo-André Isaksen hevder han har fått nei før han har søkt.

I fem år har Jo André Isaksen forsøkt å få fradelt ei to mål stor tomt på eiendommen 51/2 på indre Berg.  Han er langt fra å være i mål.

Til iStorfjord sier Jo André at Storfjord kommune krever flomutredning før han får lov til å søke om  tomt. Årsaken er at det var en flom i Bergelva  i 1975.

– Men siden den gang har jo risikoen mildt sagt blitt minimert, siden det overhodet ikke er samme vannføring i elva etter at kraftverket blei bygd. Forholdet nå  ikke kan sammenlignes med det som skjedde i 1975.  I tillegg har Odd Bjørnstrøm brukt traktor og ytterligere sikret at dette ikke skal skje igjen, sier han.

På grunn av dette har han nå måttet skrinlegge hele saken.

– Jeg begynte arbeidet med å ta ut to mål på 51/2 for cirka fem år siden, og nå må jeg spare i rundt regnet to år til, minst, for å få råd til flomutredning og de andre utgiftene kommunen krever. Totalt ender jeg på rundt regnet 100.000 kroner for å ta ut ei tomt på to mål.

– Som om ikke dette er nok, så har jeg på epost fra driftsetaten  i Storfjord fått beskjed omat jeg kommer til å få nei på søknaden min, og det før de har fått den inn og kikket på den! Skal jeg få nei på dispensajonssøknaden FØR de har kikket på den? spør Jo-André Isaksen.

Jo-André bor i Kristiansand, og når han nå ønsker å få utparsellert ei tomt på indre Berg, henger det sammen med at bestefaren hans, Johannes Isaksen, rømte fra Berg  til Sverige under krigen, og kom aldri tilbake. Han gav bort sin del av eiendommen 51/2, cirka 200 mål, og forbeholdt seg bare retten til ei tomt. Nå ønsker Jo-André å benytte seg av denne retten etter bestefaren.

Jo-André Isaksen blei gjort kjent med at det skulle eksistere en kontrakt om tomta, men den var ikke å finne noen steder. Ikke før det ble aktuelt med kraftutbygging i Bergelva, som hører til eiendommen. Da kunne markedsdirektør Gustav Bernhard Grutle i Fjellkraft AS framvise kontrakten, hvor det også framgikk  at Johannes Isaksen overdro sin andel i eiendommen 51/2 til si søster Gerda Isaksen i 1973.

Vi har bedt driftsetaten kommentere saken. Driftssjef Trond Arne Hoe opplyser i en epost i morges at forespørselen er oversendt saksbehandleren, men iStorfjord har hittil ikke fått noen kommentar.

Les også her.

3 kommentarer til “– Fått nei før søknaden er levert!”

  1. Skulle søke om etabl.tilskudd fra næringsfondet i 2017. Ble møtt med krav om finansieringsplan. Denne ble ikke godkjent av ho som styrte skuta. Hadde finansiering klar,men ho godtok ikke den. Veldig vanskelig hele veien.

  2. Ja, det skal bli spennende å se hva driftsetaten svarer. Det er nå godt jeg så og si har all korrespondanse på mail.

    Med så strenge krav er det rart det finnes et eneste hus i hele kommunen. Alle eksisterende hus på Berg må jo i så fall rives. Det ligger hus med fritidstomt ( 51/19) rett ved siden av der jeg vil bygge. Men det er jo visst ikke så farlig med sikkerheten så lenge man bygde før 2009..

  3. Jeg har en godkjent reguleringsplan på Vestersia, fra 2000. I tillegg ble det i eget vedtak, i 2010 bestemt at ROS analyse ansees som ikke nødvendig for det regulerte området. Det ble etter dette gitt to byggetillatelser i det regulerte området. Da jeg solgte flere tomter, ble godkjennings vedtaket fra 2010, totalt oversett, selv om jeg påpekte dette flere ganger. Etter ett års krangel med driftsetatens saksbehandler, så jeg meg tvunget til å få ny vurdering av geolog. Dette til uhyrlige summer. Etter mitt syn er dette ett klart maktmisbruk fra saksbehandler, og driftsavdelingens side. Det hører også med til historien, at fylkesmannens, etter min henvendelse dit, ba Storfjord kommune om å gjøre ett vedtak, slik at jeg fikk rettslig klageadgang. Etter min oppfatning, latterliggjorde saksbehandler fylkesmannen, som ba kommunen gjøre dette. Saken er i etter tid påklaget som myndighetsmisbruk. Tiden viser hva resultatet blir. Lykke til. Det er hardt å kjempe mot vindmøller, da de ikke har følelser, eller intelligens nok til å forstå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *