Plamon AS: Svar til Knut Jentoft

Av Are Angell

Jeg har skrevet et leserinnlegg om næringspolitikken som er utøvd ovenfor Plamon i Storfjord kommune.

Are Angell, daglig leder i Plamon AS.

Og da skjønner jeg ikke hvorfor i himmelens navn og rike du skal supplere mitt innlegg med opplysninger om hvordan et eksportselskap i Tromsø driver forretning. Vi har aldri lagt skjul på at husleie var en medvirkende årsak til vår flytting. Men Norfra har vi tatt diskusjonen med, og at de velger å gamble på en avgjørelse om bygging av slakteri i Skibotn kan ikke vi gjøre noe med. Selv om de har en høy innsats og risikerer at bygget blir stående tomt.

Men siden du legger vekt på detaljer, så kan vi godt ta detaljer. Storfjord Kommune og Norfra er ikke de eneste som hadde avtale med NRS. Plamon hadde også en avtale med dem og den kjenner dere godt til. Med åpne øyne stakk dere kjepper i hjulene for at Plamon skulle kunne drive der inntil NRS eventuelt skulle rive bygget. Der finnes utallige plasser i og rundt Skibotn å lagre den slumpen med plastrings stein dere endte opp med å få. Men det var andre årsaker til at steinen ble kjørt akkurat dit. 

Angående tilbud om kjøp av terminalbygget i Skibotn, så stemmer det at vi fikk en muntlig forespørsel om å overta det. Men det var så langt ifra en rimelig sum som det går an å komme.  

Du har helt rett i at Aleksander Karlsen var mer enn villig til å låne oss tomt for å produsere på. Han vet hva det dreier seg om å drive næring i utkantene. Den avtalen har vi hatt med Aleksander i alle år, lenge før Storfjord kommune kom på banen. Men det var for liten plass. Det vet du, du var selv med og målte opp plassen.

Så skriver du at kommunen har tilbyd areal. Hvor er det dere har tilbudt areal? Merkelig at ikke vi har hørt noe om det. Hvis du tenker på området sør for havnen på Kvesmenes, så var det slik at vi sa ja til det tilbudet i første møtet for snart et år siden. Men.. 

1. Det er ikke kommunen sitt område. 

2. I det siste møtet vi hadde med dere var det enda i det «blå» om grunneier var villig å feste bort området. 

3. Dere valgte å sette oss på vent og grunn bore for slakteri i stedet for. 

4. Grunnboring for oss tidligst i mars 2019. 

5. Utfylling tidligst vår 2019. 

Dessverre Knut, det har ikke vi mulighet å vente på. 

Videre skriver du at Plamon har vært en viktig bedrift for kommunen. I hvilken sammenheng da? Plamon har en ganske lang kundeliste etter hvert, men jeg kan ikke vite at Storfjord kommune er på den. Eller er det i andre sammenhenger Plamon har vært viktig for kommunen?  For vår del betyr ikke dette så mye lengre. Hvilket kontonr.  jeg overfører skattetrekkene til er for min del klinkende likegyldig, i hvertfall hvis dette er takken. Men det kan jo kanskje være en tankevekker, så dere prøver å tenke på de få bedriftene som er igjen i Storfjord. Dere kan jo forsøke å bygge under et utdøende næringsliv i stedet for å la etater herje som de vil, og jobbe mot de.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *