Næringspolitikk i Storfjord kommune

Av ordfører Knut Jentoft

Are Angells innlegg krever noen supplerende opplysninger:


Plamon har hele tida vært leietager hos Norfra. Den kommunale tomta på nordsida som er blitt brukt til montering og sjøsetting, har hele tida vært kommunal. Man leide denne tomta en tid, men syntes det ble for dyrt. Siden fikk de bruke den gratis, selvsagt, den var jo ikke i bruk. Men hele tida har det ligget i kortene at det kunne komme annen etablering på denne tomta!

Ordfører i Storfjord, Knut Jentoft.

Da kommunen ikke hadde noe annet høvelig sted å lagre plastringstein til planlagt utbygging av området, så prøvde man å få dette til uten å skape for store problemer for Plamon, men vanskeligheter ble det. Både kommunen og naboen på andre siden forsøkte å bidra med areal uten at bedriften vurderte dette som tilstrekkelig.

For det var kanskje et annet forhold som var kjernen i problemet: Plamon hadde tidligere fått tilbud om å kjøpe Norfra for en rimelig sum, men avslo tilbudet. Etter at planer om lakseslakteri og et eventuelt oppkjøp av området skred fram, så doblet Norfra husleia til Plamon. Dette ble meget vanskelig for bedriften. Men det er selvsagt Norfra som bestemmer over sitt eget anlegg.

Det er selvsagt svært beklagelig at Plamon har kommet i en skvis som leietager, når planene om lakseslakteri etter hvert førte til opsjon på de privateide områdene av industriområdet. Til slutt fikk oppdrettsfirmaet også opsjon på den siste tomta, den kommunale.
Storfjord kommune har hele tida ønsket denne etableringen. Hadde vi ikke gjort det, så hadde vi ikke gjort jobben vår. Avgjørelsen om plasseringen av lakseslakteriet er blitt utsatt flere ganger, og det er slett ikke sikkert at etableringa kommer til Skibotn. Vi går spennende dager i møte.

Plamon har vært en viktig bedrift for kommunen, og det er svært beklagelig at de har kommet dårlig ut i denne saka. Hvis Plamon vil, så er det kanskje mulig å få regulert en sjønær industritomt i kommunen hvor dere herrer i eget hus. Dere er ønsket tilbake.

Én kommentar til “Næringspolitikk i Storfjord kommune”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *