Hvem skal vi frykte?

Skjermdump fra nrk.no.

Russland er fienden vår. Det er opplest og vedtatt. 

– Vårt forhold til Russland kan aldri bli det samme som før, uttalte daværende forsvarsminister Ina Eriksen Søreide. Årsak: Russlands delaktighet i borgerkrigen i Øst-Ukraina, samt at  Krim blei annektert etter ei folkeavstemning. Åpenbare brudd på folkeretten.   

Demoniseringa av Russland har blitt en viktig politisk sak. Det gjelder å skape størst mulig russerfrykt! 

Men det er vanskelig å se hvorfor vi i Norge skal delta i NATOs og USAs provokasjoner overfor Russland.  Sovjetrusserne befridde Øst-Finnmark fra nazistene i 1945, og  siden har det mellomfolkelige samarbeidet i nord fungert utmerket.

Har man glemt – eller fortrengt – at det var sovjetrusserne som stod for det største offeret i kampen mot nazismen? 

Likevel blei kampen mot kommunismen og jakta på kommunister viktig begrunnelse for opprustning og kriger etter 2. verdenskrig. En foreløpig topp ble nådd med den såkalte McCarthyismen i første halvdel av 1950-tallet. 

Vietnam-krigen var kanskje det mest tragiske resultat av kampen mot kommunismen, der så mange som mellom to og tre millioner mennesker blei drept av amerikanske bomber og brent ihjel av napalm.

Siden har det fortsatt med Afghanistan, Irak og Syria. I mellomtida har NATO bomba Serbia. Iffølge Wikipedia var NATOs angrep på Serbia den mest omfattende militære operasjon i Europa siden andre verdenskrig og den lengste amerikanske operasjonen siden Vietnamkrigen. Det var NATOs første militæraksjon mot en suveren stat!

Intervensjonen  førte til en omfattende debatt om folkeretten, og om det moralske grunnlaget og om faktagrunnlaget for intervensjonen. 

I Libya var Norge flinkeste gutten i NATO-klassen, og slapp 588 bomber som drepte sivile i tusentalls, sivile som krigens formål angivelig var å bekytte!  «Vedtaket» om å sende norske bombefly ble gjort pr sms! Det toppa seg med at landets leder, Muammar al-Gaddafi, blei slakta som en gris. Siden har det vært kaos i landet. 

– Fin trening for luftforsvaret vårt,  mente  daværende statsminister, nå generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, om bombinga.

Vi får det virkelig til, vi og våre venner!  

Og vi blir nok enda bedre i stand til å drive med vikingtokter når vi får alle de 52 F-35-jagerflyene som er bestilt, i drift, spesialbygde som de er for NATOs og USAs herjinger utenlands, eller out of area, som det heter nå. Et slags verdenspoliti.

I en kort periode i etterkrigstida var det tendenser til at fornuften skulle få et overtak hos verdens ledere. Man snakka om nedrustning, og stormaktene inngikk nedrustningsavtaler.

Eg kan ikke huske sist nedrustning var tema i verdenspolitikken. Nå er det tvert om snakk om opprustning. 

– Vi må nå to-prosentmålet, hevdes det i NATO-kretser, altså to prosent av BNP, brutto nasjonalproduktet. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg maser stadig om det. Han fikk jo jobben i NATO etter Norges innsats i Libya, og må jo tekkes sin venn, president Donald, som endog vil ha fire prosent. 

Det hadde nok vært fint for den amerikanske krigsindustrien.

Ja, Russland har sine svin på skogen, som nevnt. 

Og NATO? Ekspanderer stadig mot øst og har nå 28 medlemsland, blant dem flere  tidligere Warszawapakt-land. Det som skulle være en forsvarsallianse og skape fred og stabilitet har istedet blitt en agressiv organisasjon som har involvert seg i en rekke kriger og konflikter. 

I høst skal 50 000 soldater eller mer,  hundrevis av fly og kjøretøyer fra NATO øve i Norge. USA har allerede etablert flere baser i Trøndelag, Troms og en flybase på Rygge. Et amerikansk oppmarsjområde mot Russland. Nå vil også Storbritannia delta i krigsforberedelsene i nord.

Ifølge SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) brukte verdens land svimlende 1739 milliarder US dollar på militære formål i 2017. Ikke uventa var det USA som brukte mest: 610 milliarder dollar. De neste sju brukte TILSAMMEN 578 milliarder. Og alle de andre 551 milliarder.

Russlands militærutgifter økte jamt fra 40,3 mrd i 2008 til 69,3 mrd i 2016.  Så gikk de ned til 55,3 mrd i 2017.

USA har mer enn 700 militærbaser rundt om i verden, og har etter 2. verdenkrig vært innblanda i flere titalls kriger og konflikter med et ufattelig antall drepte.  

Spørsmålet blir hvem verdens befolkning har størst grunn til å frykte.

Én kommentar til “Hvem skal vi frykte?”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.