Kommuner kan vente pålegg og hyppige tilsyn

“Rådhuskvartalet” på Hatteng.

75 prosent av kommunene i Troms mener selv de ikke har gode nok beredskapsplaner.


– Det er uakseptabelt, mener beredskapssjefen hos Fylkesmannen.

Kommunene rapporterer jevnlig til DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om oppfølging av kommunal beredskapsplikt.

I rapporten for 2016 oppgir 47 prosent av kommunene i Troms at de har en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse, ROS.

Men bare 25 prosent oppgir at de har en overordnet beredskapsplan som oppfyller minimumskravene.

– Vi er opptatt av sikkerheta til innbyggerne i Troms. Derfor er det uakseptabelt at så få har en tilfredsstillende beredskapsplan, sier beredskapssjef Per Elvestad.

Fylkesmannen kommer derfor til å føre hyppige tilsyn med kommunene og gi pålegg dersom de ikke klarer å følge opp kravene.

– Samtidig tilbyr vi kommunene veiledning dersom de har behov for det i arbeidet. Kommunal beredskapsplikt vil også være sentral i forhold til totalforsvarskonseptet, sier Elvestad.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *