Lav ledighet i Storfjord i mai

Tall for mai måned viser at ledigheta i Storfjord nå er på kun 0,8 prosent.

Det er kun i Bardu at det er lavere ledighet enn i Storfjord, og der er ledigheta på 0,7 prosent. Det melder Benedicte Helen Lilleng, NAV Storfjord.

 

Få helt ledige under 30 år

29 prosent av de helt ledige i Storfjord er i aldersgruppen 20-30 år. Når ledigheta er på kun 0,8 prosent, utgjør dette svært få personer. Det er ingen helt ledige under 20 år. Ungdom som står uten opplæringstilbud eller arbeid over tid, har en økt risiko for å havne varig utenfor arbeidslivet. NAV Storfjord har derfor styrket innsatsen overfor ungdom, og har etablert en egen ungdomskontakt. De fleste som registrerer seg som arbeidsledig hos NAV Storfjord, kommer seg ut i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet innen 4 uker.

Mange ledige stillinger

Det er registrert 1346 ledige stillinger i Troms. Av disse er 366 innen helse, pleie og omsorg, 218 innen undervisning og 113 innen bygg og anlegg. Årsaken er i stor grad mangelen på kvalifisert arbeidskraft, noe som også kom fram i NAV sin bedriftsundersøkelse for 2017.

Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er blitt lavere.

Situasjonen i nabokommunene, fylket og nasjonal ledighet

Balsfjord har nå en ledighet på 2,5 prosent, Lyngen har en ledighet på 2 prosent og Kåfjord en ledighet på 2,4 prosent. Ledigheten i Troms er på 1,8 prosent, og den nasjonale ledigheten er på 2,6 prosent. Den høyeste ledigheten finner vi i Kvænangen (3,9 prosent), Ibestad (3,6 prosent) og Lavangen (3,2 prosent).

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *