Fornorskingsprosessen: Kvenene og samene står sammen

Hilja Huru og Trygg Jakola.

– Kvenene og samene står sammen i ønsket om granskning.


Det sa leder i Norske Kveners Forbund – Hilja Huru under dagens høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslaget om å nedsette en kommisjon som skal se på fornorskingsprosessen mot samer og kvener.
–       Kvenene har aldri fått noen offentlig unnskyldning, på samme måte som det samiske ha fått. Men dette er viktig for begge folkene, både samene og kvenene har behov for å få dette gransket og for å få en forsoning.

Det sa Hilja Huru, leder i Norske Kveners Forbund under mandagens høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen om representantforslaget om en granskning av fornorskingsprosessen mot samer og kvener – som Torgeir Fylkesnes og Kirsti Bergstø fra SV har lagt frem. Sammen med nestleder Trygg Jakola og styremedlem Beate Wilhelmsen sluttet Norske Kveners Forbund seg til Sametingets vurderinger av behovet for en slik sannhetskommisjon.

Representantene fra Norske kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto la fram at de håper en kommisjon om fornorskingsprosessen kan gi noen svar på hvilke konsekvenser dette har hatt for kvenene som folk og kultur.  Leder Huru trakk frem lite forståelse og velvilje fra norske myndigheter når kvenene legger frem sine behov, og hva som skal til for å redde kvensk språk.
–       Det er få midler for eksempel til kvenske språktiltak. Vårt språk er såpass skadet at vi klarer ikke på egen hånd å redde språket – vi trenger derfor hjelp fra storsamfunnet om vi skal klare å revitalisere kvensk språk og kultur.

Kvenene er et stolt folk
Trygg Jakola er nestleder i Norske Kveners Forbund og fra Vestre Jakobselv utenfor Vadsø. Han understreket at målet med en slik sannhetskommisjon ikke var å sette kvenene i en offerrolle, men å belyse historien politikken mot kvenene og samene – og statens, skolens og kirkens rolle i fornorskingen.
–       Vi ønsker ikke at en sannhetskommisjon skal framstille kvenene som et stakkarslig folk – vi kvener er et stolt folk. Vårt mål men en slik kommisjon er å at myndigheten på alle nivåer skal få en forståelse og en innsikt i det som skjedde mot de kvenske og samiske miljøene. Vi ønsker ikke et klageskrift, men en dokumentasjon på en viktig del av den norske historien som kvener og samer har felles. Slik at vi kan gå videre.

Mistet kontakten mellom generasjonene
Beate Wilhelmsen fra Børselv er en av mange kvener som ble sendt bort fra sin kvenske hjemmekultur og satt på internatskole. Hun vitnet også for kontroll- og konstitusjonskomiteen om hvilke konsekvenser fornorskingsprosessen hadde hatt for hennes familien. Hun opplevde ikke bare en usynliggjøring av hennes kvenske kultur, men sorg over at evnen til å kommunisere mellom generasjonene i slekta ble tatt fra den yngste generasjonen – fordi de ikke hadde fått lære sine forfedres språk.
–       De siste årene min far levde – kunne han ikke lenger norsk bare kvensk. Det var vanskelig for meg og mine søsken å ikke kunne samtale med han mer, fordi vi ikke fikk lære vårt gamle språk.
Wilhelmsen fortsetter med å trekke frem manglende fokus på de nasjonale minoritetene i norske læreverk:
–       Vi må spørre oss selv hvordan føles det å tape sitt språk, kultur og levemåte – hvordan føles det når din eget språk og kultur blir tilslørt og ikke er å finne i lærebøkene? Det fantes ikke noe om oss i de lærebøkene jeg hadde.

Kvener og samer står sammen
Hilja Huru mener hovedmålet med en sannhetskommisjon må være å dokumentere hvordan prosessen ble drevet fram og hvilke motiver som lå bak. Hun understreket også betydningen en kommisjon vil ha som anerkjennelse av uretten begått mot kvener og samer.
–       En anerkjennelse av fornorskningen gjennom å nedsette en sannhetskommisjon vil ha betydning for hvordan kvener og samer jobber med våre språk og kulturer. Det vil ha noe å si for hvordan man i familiene tar tak i språk og kultur og bringer våre tradisjoner videre. Det er en byrde kan løftes fra skuldrene til mange.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen er ventet å konkludere i om de skal anbefale Stortinget å opprette en slik sannhetskommisjon før sommeren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.