Lover lovhjelp til kommunene

PÅ BILDET: Motorforum: (Fra venstre) Rolf Olav Sollied (Politiet), Gøril Einarsen (Fylkesmannen i Troms), Torbjørn Berglund (Statens naturoppsyn), Ragnar Schjølset (Politiet), og Bjørn Arne Karlsen (Fylkesmannen i Troms).
Foto: Kristine Østvold, Fylkesmannen i Troms.

Motorforum vil hjelpe kommunene å bli tryggere på motorferdselloven.

-Kommunene ringer ofte til Fylkesmannen fordi de er usikre på reglene. Enkelte kommuner har etablert ulovlig praksis, som de ønsker å få lovlig, sier teamleder for motorferdsel, Gøril Einarsen, hos Fylkesmannen i Troms.

Motorferdsel i utmark skal være lovlig og regulert. Fylkesmannen tok initiativet til å etablere Motorforum i 2015 sammen med Politiet, Statens naturoppsyn og Fjelltjenesten. Forumet skal styrke samarbeidet mellom kontrolletatene, og jobbe for å gi bedre veiledning til alle og kontroll av kommunene.

– Vi samarbeider om saker og problemstillinger som er for kompliserte til å ta tak i alene. Vi samkjører veiledning og innsats, med fokus på de mest aktuelle utfordringene, sier Einarsen.

Motorforum ønsker å bidra til en enklere og mer enhetlig saksbehandling i kommunene, og andre motorferdselsmyndigheter, for å unngå saksbehandlingsfeil.

– Vi samarbeider med Miljødirektoratet for å lage gode maler for dispensasjonsvedtak, men også maler for hvordan man kan vurdere ulike saker, sier Kjetil Letto ved Fjelltjenesten.

Samarbeidet gir resultater
Politiet har langt flere anmeldelser for ulovlig motorferdsel i utmark nå enn tidligere år.

– Det er enklere å få til kontroller når alle kontrolletater samarbeider, sier Rolf Olav Sollied, miljøkoordinator hos Troms politidistrikt.

I tillegg nevner Sollied at frykten for å bli stanset i kontroll, i seg selv, har en forebyggende effekt. Han vil også trekke frem tips og tilbakemeldinger fra publikum, som i mye større grad nå enn tidligere er på banen og melder i fra til oss om ulovlig kjøring. Kommuner melder også i fra på vegne av privatpersoner.

 Får flere henvendelser om lovlighetskontroll
Etter at Motorforum ble etablert har Fylkesmannen fått flere henvendelser fra Politiet, SNO og Fjelltjenesten, om å gjøre lovlighetskontroll av kommunale vedtak. Fylkesmannen følger opp alle disse, og opphever vedtak som er åpenbart utenfor rammene av regelverket.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *