Fylkesmannen innfører fiskeforbud

Det er nå forbudt å fiske i sjøen utenfor Skibotnelva og Signaldalelva.


Nå er det ikke lov å fiske etter laks, sjøørret og sjørøye utenfor Skibotnelva og Signaldalelva. For at fiskebestandene raskest skal bygge seg opp må de fredes etter rotenonbehandlingene i 2015 og 2016.

– Det er nødvendig å regulere fisket i den perioden bestandene av vill laksefisk skal gjenoppbygges. Dette er en del av handlingsplanen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, sier miljøverndirektør Evy Jørgensen.

Dette er forbudt
Det er forbudt å fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med fastbundne garnredskaper, stang og håndsnøre i sjøen utenfor Skibotnelva og Signaldalelva.

Grensene går her:

Skibotnelva: Innenfor rett linje trukket fra Falsnesodden til Røykeneset er det ikke lov å fiske
Signaldalelva: Innenfor rett linje trukket fra Kvalneset (på vestsiden av Storfjorden) til Kvesmenes (på østsiden av fjorden) er det ikke lov å fiske (se kart).

Kart over fredningsområdene finnes på TromsAtlas. (Velg «Friluftsliv», «DOK-Natur» og «Fredningssoner i sjøen nær vassdrag»).

Fiskereguleringene var på begrenset høring i desember 2016. Forbudet har enkelte unntak. Mer detaljer om fiskereglene finnes i Forskrift om fiske i sjøen nær vassdrag med bestander av laks, sjøørret og sjørøye, Troms.

Ordinært fiske etter anadrom laksefisk vil også bli stengt i alle vassdrag i Skibotnregionen som er rotenonbehandlet.

Forbudet varer til bestandene er reetablert
Fiskeforbudet i sjøen er fastsatt av Fylkesmannen i Troms med hjemmel i laks- og innlandsfiskeloven, og vil vare frem til fiskebestandene er reetablert, vassdragene friskmeldt og til det åpnes for ordinært fiske i berørte vassdrag. Vi antar at reetableringen kan vare til 2021. Før rotenonbehandlingen ble genetisk materiale fra fisk i vassdrag fra Skibotnregionen sikret. Det skal skape nytt liv i de berørte vassdragene.

Én kommentar til “Fylkesmannen innfører fiskeforbud”

  1. Jeg har fisket i Skibotnvassdraget siden ca 1995 (sesongkort), og synes det har vært et elendig oppsyn i vassdraget. De senere år ble det stort fisketrykk i elvemunningen og i sjøen utover mot Falsnesodden og Røykenes, både av folk med og uten fiskekort. Hører nå (19/3-17) at folk allerede har starta fiske i nevnte områder. Selvsagt godtar jeg restriksjoner i tiden før vassdragene friskmeldes, men da forventes det også at det bevilger penger til et effektivt oppsyn. Er det gjort? Er det avsatt penger til oppsyn i forbindelse med rotenonbehandlingen? Eller forventes det at fiskeforeningene skal ha utgiftene med oppsyn både i vassdraget og sjøområdet som nå har utvidet forbudsområde? Håper jeg får se et effektivt oppsyn som ilegger ulovlig fiske bøter i henhold til lov om miljøkriminalitet. Oppslag i media hvor det fremgår at oppsynet (med begrenset politimyndighet) ilegger bøter på flere tusen kroner for ulovlig fiske, og inndragning av fiskeutstyr vil medføre mindre ulovlig fiske.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *