Fylkeskommunene i nord har et utvidet ansvar for kvensk språk og kultur

Forbundsstyret Norske kveners forbund. Foto: Eskild Johansen.

Troms Fylkesting er i ferd med å vedta en historisk handlingsplan for kvensk språk og kultur, med klare målsetninger. Nå håper Forbundsstyret i Norske Kveners Forbund at de andre fylkeskommunene i nord kommer etter.

Forbundsstyret i Norske Kveners Forbund behandlet planen i styremøte 3. mars og et samlet styre er fornøyde med fylkesrådet i Troms sitt forslag til handlingsplan for kvensk språk for fylket. Forbundet som organiserer 1000 medlemmer over hele landet, mener handlingsplanen vil gi et vesentlig løft for kvensatsningen i fylket.

– Dette setter vi stor pris på! Vi ser frem til at handlingsplanene blir implementert og tiltakene blir iverksatt. De er så pass omfattende at det faktisk vil kunne gjøre en forskjell for kvensk språk og bidra til revitalisering av språket og kulturen, sier leder Hilja Huru.

Huru mener det er spesielt gledelig at Troms nå skal følge opp deres tidligere vedtak om at kvensk språk skal løftes til nivå 3 i Den Europeiske pakten for regions- eller minoritetsspråk.

– Uten at kvenenes folkevalgte organer i nord følger opp dette ovenfor myndighetene, vil det bli vanskelig å berge det kvenske språket – understreker Huru.

Nytt språksenter i Kvænangen
Av mer konkrete forslag i planen nevnes fortsatt støtte til de eksisterende kvenske institusjonene i Storfjord og Nordreisa, men den peker også mot et behov for å etablere et nytt språksenter i Kvænangen.

– Dette gir en språksenterstruktur som vil løfte språket i de kvenske kjerneområdene i fylket såfremt staten, kommunene og fylkeskommunen prioriterer å finansiere dette, mener Hilja Huru.

Styret mener også tiltakene møter mange av Europarådets oppfordringer til en bedre ivaretakelse av kvenske rettigheter i Norge. Dette gjelder bl.a. innen kunnskap om kvensk kultur i samfunnet som helhet og synligheten til kvensk språk i det offentlige rom, og kan trekke frem bl.a. oppfordring til trespråklig skilting og i samarbeid med kvenske ungdommer arbeid for å styrke og videreføre Kveeniluusit, som tilsvarer de samiske veiviserne.

Ber Finnmark sette i gang tilsvarende tiltak
– Vi oppfordrer Finnmark Fylkeskommune med ansvar for en stor andel kvensk befolkning til å igangsette jobben med å få en tilsvarende plan på plass, det er et viktig redskap for å styrke kvensk språk og kultur i Finnmark. Det må også komme fortgang i arbeidet med språksentre i fylket, sier Huru.

Mens Troms fylkeskommune nå stiller seg bak arbeidet med ett tredje senter i Nord-Troms, står Finnmark fortsatt uten ett eneste språksenter for kvensk språk. Både i Vadsø og Lakselv har sentre lenge vært på planleggingsstadiet.

– Sabla godt jobbet av Troms. Nå må Finnmark følge etter, legger styremedlem Beate Wilhelmsen til.

Troms fylkesting skal behandle planen 14. mars og det er forventet at hele fylkestinget stiller seg bak fylkesrådets innstilling. Den 16. mars feirer kvenene Kvenfolkets dag over hele landet, og kvenene i Troms kan feire at deres fylkeskommune er villig til å gjøre en innsats for kvensk språk og kultur.

Én kommentar til “Fylkeskommunene i nord har et utvidet ansvar for kvensk språk og kultur”

  1. Troms fylkeskommune vil nå utarbeide en historisk handlingsplan for gjenoppbygging av kvensk språk og kultur. Nedbyggingen av språket og kulturen har vart i 160 år. Fornorskningspolitikken startet for alvor i 1848, men fornorskningen av kvenene startet allerede på 1700-tallet.

    Dagens Regjeringen har som den første i historien gratulert kvenene med kvenfolkets dag den 16. mars 2017. Kvenene var her allerede på 800-tallet. Det har vi Ottars ord for til kong Alfred av England i år 890.

    Kong Harald har også gratulert kvenene med dagen den 16.mars. Det har heller aldri før blitt gjort i norgeshistorien. Vi vet at norske konger har kjent godt til kvenene allerede fra 1200-tallet. Håkon Håkonson var en av dem.

    I Sverige hadde vi to norske konger på 1300-tallet, Erik og Håkon, som kjente godt til kvenene. De var så gode kompiser at de ga kvenene evig rett til skattelegging av nordområdene som inkluderte dagens Troms fylke. Dette historiske dokumentet ble nedskrevet i 1328 og bekreftet igjen i 1358.

    Ting tar tid, og kvenene har vært noen tålmodige sjeler. Jeg ønsker kvenene lykke til med “gjenfødelsen”.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *