Hvor skal Valmuen ligge?

Av ordfører Knut Jentoft, Tverrpolitisk liste

Svar til Sigmund Steinnes. 

Tverrpolitisk liste gikk til valg på at Valmuen skulle bygges opp igjen på Oteren etter brannen i tilknytning til eller i samarbeid med Lyngsalpan Vekst.

knut-jentoft-26041601
Ordfører Knut Jentoft.

Tverrpolitisk liste gikk til valg på at Valmuen skulle bygges opp igjen på Oteren etter brannen i tilknytning til eller i samarbeid med Lyngsalpan Vekst. Dette er også nedfelt i samarbeidsavtalen mellom Tpl, Senterpartiet og Frp. Dette er ikke tatt ut av lufta, det er en grunn til det: Et kommunalt tilrettelagt arbeids- og dagtilbud skal nå flere brukergrupper, også de svakeste i samfunnet. Her er arbeid og tilgangen på arbeid viktig for å gi et verdig og meningsfullt liv. Dette var også hovedtanken i Auroramodellen som lå til grunn da man starta opp Valmuen. Den nyeste forskninga på dette området slår også fast at: Nøkkelen til god livskvalitet for utviklingshemmede ligger i tilgang til arbeid, selv når arbeidet er ulønnet, viser doktorgraden Reinertsen forsvarte ved NTNU i Trondheim 3. desember.

http://napha.no/content/20399/NAPHA-radgiver-disputerte-om-utviklingshemmede-og-arbeid

Lyngsalpan Vekst ligger som nærmeste nabo til Valmuen på Oteren. Dette er kommunens egen bedrift, man eier den sammen med Lyngen kommune. Bedriften er organisert under Vekst-sammenslutningen av arbeidsmarkedsbedrifter. Formålet har etter hvert blitt utvidet til også å omfatte andre arbeidsrettede tiltak.

Nøkkelordet her er Arbeid. Vi mener det er viktig og helt naturlig at Valmuen og Lyngsalpan Vekst blir liggende ved siden av hverandre, slik at kommunen kan dra nytte av tilbudet og kompetansen i Lyngsalpan Vekst. Dette er en overordna politisk vurdering, som ligger til grunn for stedsvalget.

Framdrift:

Prosjektet har en politisk sammensatt styringsgruppe  og en bredt sammensatt arbeidsgruppe som er i funksjon. Altså deltar både fagfolk, brukere og ansatte. De planlegger hvilke tilbud som skal inn i nye Valmuen og hvordan dette skal organiseres. Plasseringen derimot er politisk bestemt med begrunnelse i fokus på arbeid og aktivitet.

Om plasseringen:

Tomta er på ca. 7 dekar etter makebytte og ligger ved siden av den nye E-6 traseen på Oteren. Bygningen vil kunne plasseres 120-130m unna E-6, og får avkjøring fra E-6 før rundkjøring i nordgående retning. Her blir det også bussholdeplass.  Sørgående trafikk kommer inn til området via rundkjøringa.  (Pr. i dag er den nye E-6’en ute av Nasjonal transportplan, og ingen vet når den blir realisert.) Området er regulert til handel, service og industri. Kommunen er sjøl planmyndighet og gir nødvendige tillatelser. M.a.o: Plasseringen åpner for mange spennende muligheter i perspektiv av arbeid!

Når skisseprosjektet er ferdig vil dette få politisk behandling. Men stedsvalget har kommunestyret gjort!

Én kommentar til “Hvor skal Valmuen ligge?”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *