Krangler om erstatning

Norddalen i Kitdalen.

To grunneiere i Kitdalen har kommet i konflikt med Forsvarsbygg i forbindelse med etablering av trafo på deres eiendom.

Grunneierne har forlangt ei erstatning på 100 000 kroner. Det har Forsvarbygg avslått, og tilbyr 5 000 kroner.

Det er i forbindelse med Statnetts arbeid med en ny kabel i Norddalen at det har vært nødvendig å ta ned en mastmontert trafo i tilknytning til Forsvarsbyggs kabel og etablere en ny på bakken.

Etter skriftlig godkjenning fra en av grunneierne har Statnett etablert den nye trafoen. Men avtale om erstatning var ikke inngått før arbeidet med trafoen ble igangsatt.

– Dette behøver imidlertid ikke være gjennomført før arbeidet med trafoen settes i gang, skriver grunneieren til Forsvarsbygg om erstatningsspørsmålet.

Området som trafoen er plassert i, er regulert til landbruks, natur-, frilufts- og reindriftsformål (LNFR). Trafokiosken har en størrelse på 2×3 m, og er montert på bakken i henhold til konsesjonskrav. Ifølge Forsvarsbygg har Statnett gravd kabelen ned i veglegemet, og det er ikke etablert nye tilføringsveger utover partiet mellom veg og trafo. Inngrepet på eiendommen er ifølge Forsvarsbygg begrensa til trafokioskens areal med tillegg av grøft på noen få meter til veg.

Forsvarsbygg opprettholder sitt tilbud om 5 000 kroner, og viser til at det ligger langt over det nivået grunneieren ville kunnet regne med å få tilkjent ved rettslig skjønn.

– På forespørsel sa vi at det var greit at trafoen ble bygd uten en kontrakt, under forutsetning av at vi kom fram til en akseptabel avtale om erstatning /leie. Vi er ikke kommet til en akseptabel avtale, og vi forbeholder oss retten til å begjære trafoen og kabelen som er etablert til og fra, fjerna, skriver grunneieren, og karakteriserer Forsvarsbyggs forslag som arrogant og et hån mot privat eiendomsrett.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *