Eldreomsorg i Storfjord: Hva skjer med sykehjemmet i Åsen?

knut-jentoft-26041601
Ordfører Knut Jentoft.

Frp, Sp og Tpl har stått sammen og tatt ansvar for å forbedre forholdene på Åsen. Kortsiktige tiltak er gjennomført, og man ser at man er kommet så langt man kan i denne omgang. Nå kommer de langsiktige tiltakene

 • Før valget sa vi at vi ville sette Åsen i stand og bygge ut. Nå skal vi bygge. Det trengs en ny dementavdeling, og vi mener det er rett å bygge den med 9 plasser. Den kan hektes på eksisterende dementavdeling med en korridor og bygges som en egen avdeling. Derfor starter det nå opp en mulighetsstudie for å finne ut hvordan det kan gjøres på beste måte.
  Den gamle avdelinga kan brukes til 2 eller 3 plasser for avlastning og 2 plasser til samhandlingsreformen, inkludert sluser for smittevernberedskap. Dessuten kan noen rom beholdes, eventuelt  i beredskap. Men dette må planlegges nærmere.
  Hvordan skal vi møte framtida?
  Hittil har vi planlagt sykehjemsplasser ut fra at behovet er 25% av alle over 80 år. Dette tallet skal dekke behovet for de som er yngre også. Men dekninga i Norge er 14% i gjennomsnitt! Altså har noen kommune noe mer, og andre ha mindre. Vestre Toten har sykehjemsdekning på 7% av 80+.  Hvordan kan dette henge sammen? Sannheten er at de har noe som ikke vi har, nemlig omsorgsboliger.
  Hva er en omsorgsbolig?
  ·       En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov skal kunne motta tjenester. Omsorgsboliger er ikke fast bemannede, men beboere vil kunne få tildelt hjemmetjenester på individuell basis som andre hjemmeboende. Beboeren betaler ordinære egenandeler for disse tjenestene.
  ·       Flere boenheter bygges sammen i tun m/fellesrom.
  ·       En omsorgsbolig er beboerens eget hjem. En person som leier en omsorgsbolig, med eller uten innskudd, skal betale ordinær husleie, eventuelt med bostøtte.
  ·       En omsorgsbolig skal i størst mulig grad være en bolig livet ut ved at tjenestene tilpasses endringer i brukernes funksjonsnivå og omsorgsbehov.
  Vi ønsker å planlegge omsorgsboliger i Storfjord, for dette er et manglende ledd mellom hjemmebaserte tjenester og sykehjem. Dette er helt nødvendig for å møte et økende behov.  Med utgangspunkt i de to planene kommunen allerede har for eldreomsorg, kan vi gå et skritt videre, akkurat i den retningen som Storfjord pensjonistforening ønsker:
  ·       De eldre vil bo hjemme i egne boliger så lenge som mulig. Hjemmetjenesten bør derfor ha høy prioritet og bygge videre på «Borte bra hjemme best.»
  ·       Bygging av eldreboliger skal være et viktig supplement og ikke være en erstatning for sykehjemsplasser.
  I følge prognosene fra Statistisk sentralbyrå for framskrivning av befolkningen i Storfjord, så vil vi ha 25% dekning på sykehjemsplasser fram til ca. 2025 med en utbygging på 9 plasser. Da vil vi kunne ha inntil 24 plasser. Men hvis vi bygger omsorgsboliger og legger oss på 14% dekning, så berges vi fram til ca. 2030. Fortsetter vi å bygge omsorgsboliger og legger oss på 10% dekning, så klarer vi oss fram til 2040.
  Men dette er ut fra prognosene. Prognosene sier også at Storfjord er eneste distriktskommunen i Troms som skal øke folketallet med 16-17 % fram til 2040, noe selv fylkesmannen stiller seg noe tvilende til når man ikke kan se noen klar årsak. Det kommer nye prognoser hvert 2. år. De neste kommer nå i juni 2016.
  Å planlegge for framtida er selvsagt vanskelig. Men vi ønsker å ta grep for å starte på en bedre eldreomsorg nå.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *