Krever folkeskikk på sosiale medier

SKAL kommuneansatte kunne ytre seg om poliske spørsmål i Storfjord? Og på hvilken som helst måte?

Anne Dalheim etterspør i et brev til drifssjefen og rådmannen personalreglement og retningslinjer for ansattes adferd i sosiale medier. Hun er leder for styringsgruppe Åsen.

Fra Facebook.

Bakgrunnen er et innlegg en ansatt i driftsetaten hadde på Facebook 15. bebruar i år. (se bilde over!)

– Det er spesielt at ansatte tar seg den frihet å harselere med kommunestyrerepresentanter og sjikanerer navngitte representanter i kommunestyret, skriver hun i brevet, og føyer til:

– Som naboer til Valmuen er vi godt kjent med den debatten som foregår blant en gruppe ansatte på Valmuen, kraftig nedsnakking av alternativet Oteren, der industriområde og kuldegrop går igjen.

Til iStorfjord utdyper Anne Dalheim på denne måten:

– Etter det jeg vet, så har kommunen et reglement for ansattes oppførsel på sosiale medier. Vil det være tenkelig at ansatte i private bedrifter uttaler seg negativt om sin arbeidsgiver? Neppe. Jeg mener likevel at alle bør tenke seg om på sosiale medier. Både ansatte og ikke-ansatte. Harselering og latterliggjøring hører ingen steder heime i offentlig debatt.  Ansatte skal følge det politikerne har vedtatt, mener hun og sier at det bare handler om å holde seg til god, gammeldags folkeskikk.

Det har ikke lyktes iStorfjord å få rådmann Trond Roger Larsen i tale i formiddag. Heller ikke driftssjef Trond Arne Hoe, som er vedkommende ansattes overordnede, har det lyktes å få kontakt med.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.