Eldreomsorg i Storfjord: Hva skjer med sykehjemmet i Åsen?

En redegjørelse om tiltak på kort sikt og tanker omkring framtida. 

knut-jentoft-26041601
Ordfører Knut Jentoft.

Del 1: Tiltak på kort sikt.

Det fremkommer stadig påstander om tilstanden og drifta  av sykehjemmet, og det synes nødvendig med en gjennomgang, oppsummering og korrigering:

•Overdosering av medisiner og neddoping av pasienter:

•Kommunelegen opplyser at den medisinske behandlingen av pasientene bygger på medisinske faglige retningslinjer og erfaring. Den behandling som gis er medisinsk forsvarlig og det er overhodet ikke riktig at pasienter dopes ned.

•Dårlig inneklima:

•I garderoben til de ansatte kom mesteparten av frisklufta ned, siden det manglet et justeringsspjeld der.

•Varmeveksleren har ikke fungert i lange perioder. (Påpekt i tilstandsrapport allerede i 2013.) Dette førte til at frisklufta ikke ble nok oppvarmet, og man sxtengte ventiler for innluft i avdelingen. Innlufta kjentes  som trekk.

Dette er forhold som nå er rettet, men som krever ytterligere oppfølging.

•Dårlig lukt:

•Et kloakkrør til et av toalettene  løsnet og falt ned på marka under gulvet for flere år siden.  Det tok lang tid før dette ble oppdaga, men da hadde  «lagerbeholdningen» vokst seg ganske stor. Dette forholdet er reparert og ordnet opp i.

•Mens dette skjedde, spylte toalettet innholdet gjennom hullet bjelkelaget. Noe av dette må ha kommet inn i isolasjonen i bjelkelaget.  Her må stubbgolvet åpnes nedenfra for å kontrollere/rette opp i dette. Dette er ikke gjort, men vil bli utført så snart som mulig.

•Trekk fra vinduene:

•Åpningsvinduene er sidehengslet. Stengemekanismen består av to håndtak som vris og stenger over en plastknopp slik at pakningen i vinduet tetter. Mange steder mangler plastknoppen. Pakningen tetter ikke. Dette burde være en grei sak å korrigere. Ellers synes vinduene å være i god stand.

•Kaldt og trekkfullt bygg.

•Den eldste delen er bygd i 1984, og følgelig ikke noe veldig gammelt hus. Det foreligger to tilstandsrapporter, og begge konkluderer med at bygget er i god stand, men det trenger vedlikehold, noe som nå blir tatt svært alvorlig. Noen har hardnakka hevdet at det er 10 cm isolasjon i veggene. Dette er ikke tilfelle. Bygget er oppført med 15 cm isolasjon i vegg og 20 cm i tak og gulv, og er følgelig av normal standard før tek 10 trådte i kraft.

•Taklekkasjer:

•Det har oppstått mange taklekkasjer over flere år i den eldste avdelinga. Før jul fikk man vann inn gjennom taket i den nyeste avdelinga også. Alle som eier et hus veit at man må holde taket tett. Nå er det lagt nytt ståltak over hele Åsen.

•Andre strakstiltak:

•2 nye pasientheiser er montert i ny-fløya.

•Gulvvaskemaskin er innkjøpt for å  forenkle og forbedre reinholdet.

•Spiseplass i dementavdeling er flytta til stua i den andre enden (øst) for å få bedre hygieniske forhold og bedre plassutnyttelse.

•Medisinrom flyttes og rehabiliteres.  Bedre plass og tilgang på elektroniske journaler. Det gamle medisinrommet brukes til lab. rom.

•2 nye vedovner er montert og tatt i bruk i storstua.

Frp, Sp og Tpl har stått sammen og tatt ansvar for å forbedre forholdene på Åsen. Kortsiktige tiltak er gjennomført, og man ser at man er kommet så langt man kan i denne omgang. Nå kommer de langsiktige tiltakene: Del 2 kommer i morgen. Hvis avisa vil da.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *