Plassering av Nye Valmuen

Sten Nystad
Sten Nystad.

Argumenter for flytting til Hatteng har i stor grad dreid seg om hvilke funksjoner som skal være førende for lokaliseringen. Skal man satse på en sentrumsnær plassering og kople Valmuen nærmere til generell (voksen-) opplæring, eller skal man satse på sosial trening. Hvem skal man lytte til når stedsvalget skal bestemmes.

Oppfølging av saken om gjenoppbygging av Valmuen ligger i styringsgruppen som kommunestyret valgte. Den vil komme tilbake til kommunestyret som skal treffe de endelige vedtak om behov, funksjoner, kostnadsramme, finansiering og stedsvalg!

Den faglige og fagpolitiske diskusjonen går nå i denne styringsgruppen. De har hovedansvaret for å samle inn og veie de ulike hensyn.
Storfjord FrP hadde i vårt valgprogram at Valmuen skal gjenoppbygges på Oteren, dette henger særlig sammen med at en annen lokal bedrift er i «nabobygget», og ved å se de to i sammenheng, vil man kunne få de fleste, og de beste tjenester for de brukergrupper som Valmuen skal betjene.
Storfjord FrP håper at Valmuens framdrift blir slik at spaden kan settes i jorda snarest mulig. Til høsten er det to år siden brannen skjedde, og det skulle være lang nok tenkepause.

3 kommentarer til “Plassering av Nye Valmuen”

  1. Jeg synes det er ganske hårreisende at man går til valg med et slikt programfestet standpunkt. Frp som av alle vil fremstå som et talerør for de svakeste og “den vanlige mann” programfester et så viktig standpunkt uten å snakke med brukerne? At ikke de andre av de som idag utgjør flertallet i kommunestyret bryr seg nevneverdig om hva brukere, de som jobber der og fagfolk forøvrig mener er en kjent sak. Men er det slik også Frp ønsker å fremstå? Jeg vil råde de som styrer partiet til å besøke Valmuen og snakke med de som er der. Jeg vet at mange av brukeren har klare synspunkt på akkurat dette med plassering av nye Valmuen, kanskje er det verdt å høre på hva de har å si? Eller er det totalt uinteressant hva de som skal “være” Valmuen i framtia mener? Politisk makt ser pr i dag ut til å bety langt mer enn det å lytte og ta signaler fra de som faktisk er og blir berørte.

  2. Her er det makta som rår. Virker som om ikke alle helt skjønner hva de snakker om . “Sentrumsnært for voksenopplæringa eller sosial trening”…..Sosial trening er også det å kunne gå på butikken . De som skal være på voksenopplæringa og de øvrige brukerne kjører ikke bil , med en annen lokalisering av bygget så kunne pauser i løpet av dagen vært brukt til butikk besøk. Også adl trening i jobbsammenheng kan spasertur til butikk være matnyttig. Men nei det skal kjøres ekstra. Og brukernes behov er ikke i sentrum -det kan de jo ikke være når ingen har snakket med dem.
    Bygget blir kjempe bra men vil nok dessverre bli bortgjemt bak en jordvoll som vil bygges pga støy når E6 legges om og bilene skal suse i full fart forbi. Trodde man at noen av disse ville stoppe på bruktbutikken eller kafeen ? Grunn til at veier legges utenfor sentrum er jo fordi man skal fortest mulig fra a til å. En stor del av Valmuens inntekt er nok bruktbutikken. Og når man vet hvordan menneskers handlevaner er så er det slik at mange handler på impuls. Et besøk på Coop også rett over på bruktbutikken. Her taper nok Valmuen sårt tiltrengte inntekter men hva gjør vel det?

    Tove Dreyer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *