Arbeidstilsynet purrer 

Storfjord rådhus
Arbeidstilsynet etterlyser svar fra Storfjord kommune.

Arbeidstilsynet har sendt purring til Storfjord kommune etter et tilsynsbesøk i april i år.

Etter tilsynet ba Arbeidstilsynet om å få tilsendt bekreftelse på at kommunen har kartlagt og vurdert brannfolks- og feieres risiko for å bli eksponert for støv, gass og brannrøyk i ulike arbeidssituasjoner.

Dokumentasjonen Arbeidstilsynet ba om, skal vise eksempel på:

  • kartlegging som er gjennomført.
  • risikovurdering som er gjennomført.
  • beskrivelse av arbeidstakergrupper og antall ansatte i de ulike gruppene.

Arbeidstilsynet bad videre om bekreftelse på at kommunen har iverksatt tiltak for å redusere arbeidstakernes risiko for helseskader og sykdom som følge av eksponering for støv, gass og brannrøyk.

Dokumentasjon som Arbeidstilsynet ba om, skal vise eksempler på:

  • tiltak som er iverksatt.
  • planer for tiltak som skal iverksettes.

I et brev datert 22. juli ba kommunen  om fristutsettelse. Arbeidstilsynet innvilga ny utsettelse til  30.september.

Da heller ikke denne fristen ble overholdt, har Arbeidstilsynet måttet etterlyse kommunens svar.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *