Folkestyre eller elitestyre?

Det er tittelen på ei bok som ble lansert i forrige uke. Boka tar for seg kommunesammenslåing, og professor ved Høgskolen i Hedmark, Bjarne Jensen og Alf-Inge Jansen, professor emiretus ved universitetet i Bergen er redaktører for antologien.

I boka vises det til resultatet fra tidligere sammenslåinger, der 39 kommuner ble slått sammen til 14 i perioden 1987 til 2012. 28 av de 39 kommunene hadde svakere befolkningsvekst en gjennomnsnittet for den kommunegruppa de hørte til. Bare ni hadde sterkere vekst, og to hadde samme vekst. Ut fra det empiriske materialet mener Jensen at det ikke er dekning for en hypotese om at større kommuner gir sterkere befokningstilvekst.
Boka er omtalt i flere aviser, og Jensen og Jansen peker i intervjuer på at ved kommunesammenslåing går jobber tapt og at det blir langt færre kommunestyrerepresentanter, noe som vil gi et elitestyre.

AP-veteranen Martin Kolberg  sier i et intervju med Nationen-TV at regjeringa utøver et utilbørlig press overfor Fylkesmennene, som er pålagt å kjøre ei meget stram linje overfor kommunene og de folkevalgte – før saka er behandla av Stortinget.

– Det at større kommuner gjør det mer attraktivt for private å legge inn anbud på velferdstjenester, er en viktig del av regjeringens driv til å presse gjennom kommunesammenslåing, sier Ap-veteranen Martin Kolberg til Nationen.

Mandag undertegna de fire kommunene Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Storfjord en intensjonsavtale i forbindelse med kommunesammenslåinga. Storfjord forhandler samtidig om Lyngen-alternativet som innebærer at de tre kommunene rundt Lyngenfjorden slår seg sammen, slik det var før 1930. Det har Kåfjord vist en lunken holdning til. Dessuten har tidligere Storfjord-ordfører Sigmund Steinnes tatt til orde for å løsrive Skibotn fra Storfjord og innlemme bygda i Kåfjord kommune – en tanke kommunestyrerepresentant Solveig Sommerseth lanserte allerede i fjor da kommunereformen ble diskutert i kommunestyret. Hun ville bytte ut Skibotn med Furuflaten i Lyngen kommune.

Det er mange baller i luften, og tida er knapp. Undervegs har regjeringa endra på spillereglene ved å endre inntektssystemet slik at «frivillig små kommuner» får mindre overføringer fra Staten.

Nå skal det være rådgivende folkeavstemninger i kommunene. De kan snarere gjøre det vanskeligere enn enklere for politikerne når avgjørelsen skal tas.

Men samme hvem som slår seg sammen med hvem, vil arbeidsplasser forsvinne og antallet politikere blir langt færre. Om det blir Stor-Tromsø, kan man spørre seg om Storfjord får inn noen representant i det hele tatt. Det er bare å se til Ullsfjord.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *