Vil investere for 79 mill.

Nye Åsen sykehjem.
Den største posten på investeringsprogrammet for 2017 blir oppgradering og utbygging av Åsen omsorgsenter, med 28 mill.

Storfjord kommune vil investere for 79,2 mill. i 2017.

Det framgår av rådmannens budsjettforslag, som skal behandles i formannskapet  onsdag i neste uke, og i budsjettmøtet i kommunestyret i desember.

Den største posten på investeringsprogrammet blir oppgradering og utbygging av Åsen omsorgsenter, med 28 mill.

På sølvplass kommer gjenoppbygging av Valmuen verksted, med 15 mill. og som nummer tre boligbygging i egen regi med 12,5 mill.

Gressbanen på Hatteng er igjen inne i budsjettet, og det er foreslått å bruke 4,8 mill til tiltaket.

. Investeringene for 2017 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler 5, 5 mill.,  bruk av fondsmidler 6,8 mill., tilskudd 14, 2 mill., bruk av mva-kompensasjon 9, 54 mill . Det tas videre opp nytt lån til sammen 38, 91 mill. til finansiering av investeringsporteføljen.

Det tas også opp startlån for videreformidling inntil 8 mill.

Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår og gjennomføre låneopptaket på 38, 91. Rådmannen får også fullmakt til å ta opp kassekreditt på inntil 10 mill. i 2017 ved behov.

Her er hele investeringslista, klipt fra saksdokumentene til formannskapet:

Investeringer i 2017.
Investeringer i 2017.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *