Trimsesongen i gang

Trimpostkasse-skolehyttaKassa ved skolehytta er kommet på plass etter initiativ fra Birthe Hasle og Yngve Rognli, som også har tatt på seg ansvaret som løypevaktmestre. Foto: Privat.

I GÅR, 1. juni, starta årets trimkassesesong.

Storfjord kommune har et tjue-tall trimpostakasser spredt rund om i hele kommunen, noen lett tilgjengelige, og andre mer krevende å nå. Den aller nyeste er ved Skolehytta i Parasdalen.

Skolehytta ligger like under skoggrensa i Parasdalen, om lag 4 km fra parkeringsplassen ved Rognli. Traséen følger skogsbilvei den første delen. Senere følger den vegen som ble bygd i forbindelse med Lyngenlinja under andre verdenskrig.

Den oppmerksomme turvandrer kan registrere flere krigsminner like ved stien. Blant anna kan man se tuftene etter leir Landeck, som var plassert på det flateste partiet oppå Storbakken.
Nå, før vegetasjonen kommer for fullt, er det lett å finne disse tuftene. De inneholder fremdeles rester etter ovner, vaskefat, piggtråd med mer.

Hytta ligger lett synlig på høyre side av stien, på om lag 400 moh.

For at det skal kunne bli etablert ei ny kasse må flere ting på plass, opplyser Storfjord kommune på sine nettsider.
Den bør ligge i et attraktivt turområde, uten andre turkasser like i nærheten, og grunneier må gi tillatelse til nødvendig skilting og merking av løypa. Ikke minst må noen påta seg oppgaven som løypevaktmester, slik at kasse blir fulgt godt opp i løpet av sesongen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *