Ingen lovbrudd

Svømming_demonstrasjon_0246Også elevene har protestert mot det de mener er for dårlig svømmeopplæring. Her fra en demonstrasjon i kommunestyret i 2011.

FYLKESMANNEN har ikke avdekka lovbrudd i tilsynet med Storfjord kommunes gjennomføring av svømmeopplæringa.   

Av fylkesmannens tilsynsrapport datert 24. mai i år framgår det at begge skolene har lagt fram dokumentasjon som viser at det er utarbeidet årsplaner for alle trinn, årsplaner som inneholder kompetansemålene i faget kroppsøving, herunder de som omhandler svømmeopplæring. Planene inneholder både kompetansemål, læringsmål og aktiviteter som skal gjennomføres. Planene er tilgjengelig for rektorene, og ved en av skolene skal rektor godkjenne planen.
– Fylkesmannen har ikke noen grunn til å betvile at begge skolene følger sine egne årsplaner i kroppsøving, og etter vår vurdering sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringa til de nasjonalt fastsatte kompetansemålene som mål for svømmeopplæringa. Begge skolene har lagt fram årsplaner for alle trinn, og her framgår alle kompetansemålene i faget kroppsøving fordelt på hovedtrinnene. På bakgrunn av dette er vårvurdering at rektor sikrer at svømmeopplæringa samla dekker alle kompetansemålene etter hovedtrinnet, heter det i fylkesmannens vurdering.
– Forutsetninga for at skolene skal kunne gi ei opplæring som dekker kompetansemålene som gjelder svømming, er at de har tilstrekkelig tilgang til basseng. Dokumentasjonen som er framlagt over antall svømmetimer hver enkelt skole og trinn har gjennomført, er etter vår vurdering tilstrekkelig til å kunne gi en opplæring som dekker kompetansemålene i svømming. Under forutsetning av at skolene får gjennomført det antall timer svømming inneværende skoleår som kommunen har redegjort for, og som vises tidligere i denne rapporten, vil skolene kunne gi opplæring i svømming som dekker kompetansemålene, heter det videre i rapporten.
Det var FAU ved Hatteng skole som tok affære i saken om svømmeopplæringa i kommunen, og henvendte seg til fylkesmannen om det FAU mente var mangelfull svømmeopplæring.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *