Sykefraværet øker

Syk-Person
Illustrasjonsfoto: ColorBox.
Sykefraværet blant ansatte i Storfjord kommune øker.

Det viser  fraværsstatistikk for det enkelte arbeidssted for  andre kvartal 2016.

Målet for 2016 er 8 prosent. I andre kvartal i år (april – juni) var egen- og legemeldt sykefravær 10,61 prosent, ei økning på nesten 2 prosent sammenlikna med andre kvartal i fjor.

Det framgår av saksdokumentene til Arbeidsmiljøutvalgets (AMU) siste møte . Totalt var det 15 arbeidssteder som hadde høyere fravær enn måltallet.

Rådmannen konstater imidlertid at det er 10 arbeidssteder som har et sykefravær på 0 prosent, og 12 arbeidssteder med sykefravær over 0 prosent,  men under måltallet på 8 prosent.

– Av de 37 arbeidsstedene som er registrert i lønnssystemet, er det altså hele 22 arbeidssteder som er under måltallet. Det er veldig positivt, fastslår rådmannen.

Høyest sykefravær var det på arbeidsstedet Brann og redning med 46,56 prosent, Helsesøstertjenesten med 26,24 prosent, BPA Skolebakken med 23,08 prosent, Storfjord språksenter med 23, 03 prosent og Oppvekst og kultur adm. med 20,65 prosent.

Rådmannen viser i sin vurdering til at på  avdelinger med én eller få ansatte, vil sykefraværsprosenten fort bli høy. For å finne ut hvorfor sykefraværsprosenten er så høy, mener rådmannen det er viktig å gå inn og se på det enkelte arbeidsstedet. Rapportene fra avdelingene skal gi et visst innblikk i dette, og man vil se hvilke tiltak som er gjort for å redusere fraværet og øke nærværet.

– Årsaken til endel av sykefraværet er operasjoner (enten rehabilitering etter operasjon eller venter på operasjon), andre type medisinske eller fysikalske behandlinger og det er også endel svangerskapsrelaterte sykefravær, heter det i rådmannens vurdering til AMU.

AMU ber nå rådmannen gjennomgå og fornye oppfølgingsrutinene for sykemeldte  arbeidstakere. Målet er sterkere krav til oppfølging.

AMU ønsker videre  at reglementet for oppfølging av sykemeldte revideres.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *