1, 25 mill til kunstgressbane og Tuftepark

Tuftepark
Fylkesrådet har fordelt 53,2 millioner kroner i spillemidler for 2016. 1, 25 mill. av disse går til Storfjord.  

Hatteng skole kunstgressbane er tildelt 925 000 kroner (søknadssum 1 850 000) og Skibotn Arena Tuftepark 300 000 kroner (søknadssum 300 000) .

– Spillemidlene er et viktig bidrag i arbeidet for at flere kan være fysisk aktive, i godt tilrettelagte områder. I alt 61 av totalt 118 søknader har fått tilsagn om hele eller deler av søknadsbeløpet. Dette viser at behovet for anlegg til idrett og fysisk aktivitet er langt større enn det vi årlig har midler til, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap).

– Årets fordeling innebærer en økt satsing på nærmiljøanlegg. Nesten 85 prosent av alle søknader imøtekommes, mot 50 prosent tidligere år. Alle kommuner med godkjente nærmiljøanleggsøknader bevilges midler til en eller flere anlegg, forteller fylkesråd Ørnebakk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *