Stikkordarkiv: kommuneøkonomi

Ordførerens økonomibekymringer

Av Wiggo Hansen

Artikkelforfatter Wiggo Hansen.

Ordfører Geir Varvik fra Høyre leverer den 29. august et tilsvar til Steinar D. Eriksens etterlysning av kommunens oppdaterte planer og visjoner. Man kan vel konkludere med at det lange svaret fra ordføreren er; vi er blakk, vi har ikke penger. Og det har han kanskje rett i. Men det har jo kommet noen reaksjoner på disse innleggene, og når vi hører Knut Bjørklunds erfaringer i møte med kommunen, så kan man jo undres på hvorfor bruke så mye tid og krefter på en slik ”fillesak”. Ordføreren vil ikke belaste sine ansatte til å lage flere planer og visjoner for kommunen. Men det er vel ikke nye planer og visjoner det er snakk om. Det er vel heller snakk om revidering av eksisterende planer, oppgradering av planverk slik at de er i.h.h.t  nytt regelverk på området. Og det kan vel ikke koste all verden. Det er bare å sette av litt tid til en del møtevirksomhet, noe det offentlige ikke er ukjent med.

Men når man ikke har penger, så kan det jo hende at man har brukt for mye. Vi har lagt bak oss en vinter med stort engasjement når det gjelder vintervedlikehold av kommunale veier. Man kan vel si at den siste 4-årsperioden har vært preget av mye rot innenfor dette feltet. Jeg kan ikke huske at dette var noe problem tidligere. Kanskje de la mer vekt på å følge lovverket ved utarbeidelse av anbudene.  

Sist vinter kom det to gebyrer fra KOFA på til sammen 400.000. Det ble også avdekket at kommunen både i nov./des. og jan./feb antok anbudene fra firmaet BAKS, til tross for at de hadde de dyreste anbudene. I tillegg så har vi sett oppslag på gravearbeider som har blitt tre ganger dyrere enn anbudet, selv om anbudet var såkalt fast pris.

I tillegg så sitter jeg her med kopier av korrespondanse mellom firmaet BAKS og kommunen hvor det går fram at firmaet har fakturert kommunen for brøyting på Skibotn i jan./feb. i år for bortimot en halv million. Dette til tross for at det var et annet firma som hadde kontrakten i denne perioden. I følge korrespondansen så framgår det at beløpet for januar er utbetalt, men firmaet purrer på betalingen for februar og, men kommunedirektøren nekter nå å betale ut beløpet. Firmaets daglige leder, som også er leder for Høyre, og nr. 2 på valglista til kommunevalget, skal ifølge brevvekslingen ha levert dokumentene til ordføreren. 

Så kan man jo spørre seg, hvorfor levere til ordføreren? Det er jo ikke han som betaler regningene i kommunen. Hvorfor velger ordføreren å være tyst om dette?  Det er jo ikke akkurat et par solbriller det er snakk om her. Og, hvem i kommunen attesterer på slike fakturaer som så åpenbart er feil?

Hvordan skal vi ha tillit til at framtidige anbudskonkurranser blir rettferdige og etterprøvbare og at alle tilbyderne likebehandles når vi ser hva som har skjedd i denne perioden.  I neste periode kan en av tilbyderne sitte som varaordfører.