Alle innlegg av Tore Figenschau

Leverer ureint vann – krever full betaling

Vannglass-55

SEKS abonnenter på Rasteby klager på kommunal vannleveranse og krever tilbakebetaling av gebyr. 

Over en periode på fire måneder i fjor høst måtte abonnenter på Rasteby koke det kommunale drikkevannet i nesten halvparten av tida. Likevel krever kommunen full betaling for vannet.

– Det siste kokepåbudet som ble innført 15. mars i år gjelder fremdeles, nesten en måned etter at det ble innført, skriver de i et klagebrev datert 10. april.

Over en periode på flere år  har beboerne på Rasteby opplevd at Storfjord kommune har innført kokepåbud på det kommunale drikkevannet fordi vannet ikke har godkjent kvalitet.
Det fører til at beboerne er nødt til å koke vannet eller kjøpe drikkevann fra butikken.
– Noe som selvsagt betyr ekstra kostnader for oss som forbrukere, samtidig som vi betaler full pris på vannet fra kommunen, skriver de i brevet.

Ved å gjennomgå meldinger på kommunens nettsider for høsten 2015 kan de konstatere at kokepåbudet har kommet ofte og vart lenge: 4. – 21. september, 1. – 8. oktober, 13. – 20. oktober, 2. – 11. november, 10. – 18. desember, tilsammen 51 dager bare de fire siste månedene i fjor, eller over 40 prosent av tida.

– Slik vi forstår det, er kommunen forplikta til å følge drikkevannsforskriften når det leveres vann til oss som forbrukere. Vi ber om tilbakemelding på hvilke tiltak Storfjord kommune har planer om å sette inn for at vannverket på Elvevoll skal være i stand til å levere oss den tjenesten vi har krav på, skriver abonnentene, og legger til  at ettersom Storfjord kommune over en så lang periode ikke har levert godkjent drikkevann, er det ikke er riktig å kreve full pris for tjenesten.

– Vi krever derfor tilbakebetaling av vanngebyret, tilsvarende de periodene de siste tre årene der Storfjord kommune ikke har levert oss drikkevann som tilfredsstiller kravene, heter det i brevet.

Fått nye rør
iStorfjord har spurt driftssjef Trond-Arne Hoe om hvorfor  ikke kommunen kan levere vann med tilfredsstillende kvalitet på Rasteby.

– Rasteby inngår i Evlevoll vannverk. Alle våre vannverk har installert stort sett samme renseutstyr og UV-anlegg. Det har fra tid til
annnt, og da spesielt i visse deler av året vært kokepåbud knyttet til Elvevoll vannverk. Det har vært enten i form av for høye verdier
på kloroforme bakterier eller for lave verdier på UV. Når er det kokepåbud pp grunn av for lave verdier på UV-en.

– Hva vil kommunen gjøre for å bedre situasjonen?

– Vi har nå fått inn nye rør til UV-anlegget og disse skiftes. Etter at disse er skifta, skal anlegget kalibreres. I økonomiplanen er det for 2018 lagt inn en såkalt barriere 2 for alle vannverk. Dette er et ekstra filter før UV-anlegget. For Elvevoll prøver vi nå å få fremskyndet dette til 2016.

– Hvorfor har det tatt så lang tid?

– UV-en kan variere mye. Denne blir lest av daglig. I tillegg til UV-en blir det sendt vannprøver inn til analyse. Når situasjonen er så ustabil som den er nå, der UV-en pendler rundt grensen til kokepåbud, er det lett å bli lurt. Vi opphever derfor ikke kokepåbudet når denne er så ustabil. Nå har vi endelig fått rørene og disse er skifta, og håper å kunne oppheve kokepåbudet innen kort tid.

– Vil kommunen etterkomme kravet om tilbakebetaling av vanngebyr?

– Dette må vi komme tilbake til.

– Er det andre steder at vannkvaliteten er så dårlig at vannet på kokes fra tid til annen?

– Nei, det er stort sett Elvevoll vi har hatt problemer med de siste årene.
Fortsett å lese Leverer ureint vann – krever full betaling