Inhabilitet og avlysningsplikt

Av Wiggo Hansen

Ja, det var dommen fra KOFA pĂ„ Storfjord kommunes forsĂžk pĂ„ anbudsutlysning av brĂžyting for de neste 8 Ă„rene. Men kommentarene fra ordfĂžreren er direkte nedslĂ„ende: ”Kontraktene er allerede signert og jeg kan ikke se at dette skal fĂ„ noen konsekvenser verken for gjeldende tjenestemann eller kommunen.” 

Wiggo Hansen.

SĂ„ i hans Ăžyne er det ikke sĂ„ farlig om kontrakter verdt 10-talls millioner utdeles pĂ„ bakgrunn av inhabilitet og et konkurransegrunnlag sĂ„ uklart at  KOFA mener det gir avlysningsplikt. Hvordan skal vi ha tillit til en ordfĂžrer som forsvarer slike misligheter og prĂžver Ă„ bagatellisere regelbruddene? Og sĂ„ sier han at kommunen er bundet av disse kontraktene. 

Men kommunen ble advart etter antagelse av anbud. En av tilbyderne varslet klage til KOFA og mente at det forelĂ„ avlysningsplikt grunnet uklart konkurransegrunnlag og inhabilitet. Kommunen kunne selvfĂžlgelig benyttet seg av sin vedstĂ„elsesfrist og ventet med Ă„ signere kontraktene til etter KOFA’s behandling av klagene, men valgte Ă„ signere kontraktene ganske umiddelbart. Klagerne fikk som kjent medhold i KOFA, men nĂ„ var kontraktene allerede signert. Men hvor bindende kan en kontrakt, signert av to parter som KOFA har betegnet sĂ„ vennskapelig at det foreligger inhabilitet, vĂŠre? Er det ingen i kommunen som lengre kaster et blikk pĂ„ kommunens ”etiske retningslinjer? Dette er jo et grovt overtramp av intensjonene i alt disse retningslinjene inneholder.

Men hvis ordfĂžrer og administrasjon gjerne Ăžnsker Ă„ rette opp i forholdene, sĂ„ har de en fullt ut legal mĂ„te Ă„ gjĂžre det pĂ„. I utlysningen, under punktet ”kontrakt” stĂ„r det at kontraktene er gjensidig oppsigelig med 6 mĂ„neders oppsigelse. Oppsigelse gir heller ikke grunn til erstatning for noen av partene. Da kan de si opp kontraktene nĂ„, og nĂ„r denne brĂžytesesongen er over, lĂžper ogsĂ„ kontraktene ut. Da har de hele vĂ„ren og sommeren til Ă„ lyse ut et nytt anbud. Og da helst  uten inhabilitet og uklart konkurransegrunnlag. 

Men dette anbudskaoset er jo ikke av ny dato, men har pÄgÄtt i noen Är nÄ.

For ca to Ă„r siden hadde NRK en reportasje fra Storfjord som omhandlet kritikkverdige forhold i driftsetaten, deriblant restaurering av vannverket i Tverrdalen. 

Utlysningen fant sted i 2019. Firmaet som fikk oppdraget pĂ„ ca 5 mill., hadde en eier og daglig  leder som ogsĂ„ jobbet som byggeleder for Storfjord kommune. Kommunen hadde et vedtak pĂ„ at sĂ„ lenge han jobbet som byggeleder i kommunen, kunne ikke firmaet hans ta oppdrag for kommunen, for Ă„ unngĂ„ rolleblanding og inhabilitet. Dette fĂžrte da til reaksjoner fra det davĂŠrende kontrollutvalget, som satte revisjonsselskapet KomRevNord til Ă„ granske forholdet. 

De avdekket mange graverende forhold i etaten. Revisjonen kom med en klar advarsel til kommunen: ”EntreprenĂžr sitter pĂ„ begge sider av anbudsbordet”. Bl.a. ble ikke denne konkurransen utlyst i DOFFIN, men kun sendt ut til to firmaer. Det ene var det ovenfor nevnte firmaet, og det andre et lite firma fra TromsĂž. Skandalen ble jo avdekket, og kommunen sendte ut anbudspapirer til to firmaer til; et fra Balsfjord og et fra Alta, men da var det bare fire dager igjen til anbudsfristen utlĂžp. SĂ„ det kom bare inn et tilbud, og kommunen valgte da Ă„ gĂ„ i kontraktsforhandlinger med sin egen byggeleders firma. Det er verdt Ă„ merke seg at ingen andre firma fra kommunen ble invitert.

I tillegg skulle det skiftes ca 600 meter rĂžr, og 220 av disse metrene gikk til samme firma, uten utlysning. De resterende 380 ble utlyst, og da vant et annet firma kontrakten.

I fÞlge reportasjen i NRK, sÄ hadde firmaet i perioden 2017-2020 oppdrag for kommunen til en verdi av 15 millioner, og var med det en av de stÞrste leverandÞrene til kommunen, samtidig som han var kommunens byggeleder, og i fÞlge kommunen ikke skulle ha entreprenÞroppdrag for kommunen. Man kan bli schizofren med mindre.

I motsetning  til dagens kontrollutvalg, sĂ„ gjorde det davĂŠrende utvalget jobben sin. De gransket forholdet, fant en rekke graverende forhold og sendte saken videre til k-styret med en innstilling. Men k-styret, da med ordfĂžrer og flertall fra TPL, de stryker det alvorligste punktet i innstillingen, og vedtar et ”god dag mann Ăžkseskaft” vedtak som ikke betyr noenting. Da kan man jo forstĂ„ hvorfor de er sĂ„ tause i dag, de har sĂ„ absolutt sine svin pĂ„ skogen i denne saken. Det er ogsĂ„ verdt Ă„ nevne at revisjonsfirmaet som gransket forholdene er lite fornĂžyd med davĂŠrende administrasjon som hadde problemer med Ă„ ”finne” dokumenter som de etterspurte. De skyldte bl.a. pĂ„ ansatte som hadde sluttet, og derfor vanskelig Ă„ finne dokumentene. Men ansatte tar vel ikke med seg kommunale dokumenter nĂ„r de slutter? De arkiveres vel pĂ„ vanlig mĂ„te.

Hvis vi ser pÄ det som har skjedd i regjeringen denne sommeren og hÞsten, hvor det er avdekket flere tilfeller av inhabilitet, hvor statsrÄder har gitt styreverv til sine venner og bekjente, og ektemenn har handlet aksjer uten statsrÄdektefellens viten, sÄ har de alle vÊrt tvunget til Ä trekke seg. I sum er jo disse sakene bagateller mot det som skjer her i kommunen.

SĂ„ hvorfor er ordfĂžreren sĂ„ villig til Ă„ lukke Ăžynene for disse mislighetene? SpĂžrsmĂ„let er etter mitt syn berettiget, nĂ„r vi vet at vedkommende bedriftsleder er identisk med leder av Storfjord HĂžyre, samme parti som ordfĂžreren. I tillegg er han og valgt som medlem av kontrollutvalget. 

Vi har i tillegg sett at dagens leder av kontrollutvalget fra TPL i et tidigere innlegg her i avisa har kritisert firmaet som har klaget til KOFA, og framhevet hĂžyrelederens firma for gratisarbeid for kommunen. Og dersom utvalget nĂ„ skulle vĂŠre interessert i Ă„ ta opp saken pĂ„ nytt, sĂ„ er det ikke mange igjen som kan ta i denne saken med rene hender. PĂ„ bakgrunn av sine uttalelser er jo lederen inhabil. HĂžyres leder likesĂ„, og dermed ogsĂ„ hans to medrepresentanter fra HĂžyre. Da er det bare SP’s ene representant igjen. Hun fĂ„r et stort ansvar pĂ„ sine skuldre. 

Dette samrĂžret av politikk, inhabilitet og millionkontrakter mĂ„ det nĂ„ tas et oppgjĂžr med. OrdfĂžreren mĂ„ nĂ„ begynne Ă„ ta realitetene innover seg, og slutte Ă„ opptre som heiagjeng for tvilsomme anskaffelsesprosedyrer. Her er grunnleggende prinsipper om konkurransegjennomfĂžring, likebehandling, dokumentasjon og etterprĂžvbarhet ikke overholdt. Aller helst burde saken meldes til politiet og fĂ„tt en uhildet gransking der. Å skyve det under teppet hjelper bare sĂ„ lenge teppet ligger der. 

Mista alt

En febuardag i 2017 landa en tyrkisk to-barnsfamilie pÄ Gardermoen. Det var lÊrerparet Emine og Mehmet Aydemir og de to barna deres, Zeyneb, 10 Är og Yusuf, 14 Är. Heime i Tyrkia hadde hele deres tilvÊrelse plutselig rast sammen. NÄ var de flyktninger i Norge.

Mehmet og Emine Aydemir satser pÄ Ä bygge seg et nytt liv i Storfjord etter at tilvÊrelsen deres falt i grus i heimlandet Tyrkia.
Fortsett Ă„ lese Mista alt

Sametingspresidentens tale ved Äpning av Samisk sprÄkuke i Skibotn

Sametingspresident Silje Karine Muotka var innom bÄde Sannhets- og forsoningskommisjones rapport og det pÄgÄende menneskerettighetsbruddet pÄ Fosen i sin Äpningstale i Skibotn mandag. Her er heile talen hennes i norsk oversettelse:

Fortsett Ä lese Sametingspresidentens tale ved Äpning av Samisk sprÄkuke i Skibotn

– Har enda er en vei Ă„ gĂ„

Av ordfĂžrer Geir Varvik

Storfjord kommune har mottatt Klagenemndas avgjÞrelse i den sÄkalte «brÞytesaken». Vi konstaterer at KOFA mener vi har brutt regelverket pÄ to omrÄder i sin konklusjon:

OrdfĂžrer Geir Varvik.

Storfjord kommune har brutt regelverket, som fĂžlge av at en inhabil tjenestemann har deltatt i tilbudsevalueringen. 

Storfjord kommune har brutt regelverket, som fĂžlge av at de utformet et uklart konkurransegrunnlag. Bruddet medfĂžrer avlysningsplikt.

Kommunen har over det siste Ă„ret valgt Ă„ engasjere eksterne rĂ„dgivere for Ă„ bistĂ„ oss med gjennomfĂžring av konkurranser. Dette har vĂŠrt et tiltak for Ă„ blant annet gjenopprette aktĂžrenes tillit til prosessen. Vi ser dessverre at det enda er en vei Ă„ gĂ„ i dette arbeidet. 

Den merkantile delen av brĂžytekonkurransen er gjennomfĂžrt av InnkjĂžpskontoret, som ubestridt er uhildet i saken.

Kommunen mottok utkast til evaluering 9. juni 2023. Faggruppen gjorde i sitt mĂžte ingen endringer i denne evalueringen som pĂ„virket utfallet av konkurransen. KOFA skriver innledningsvis at habiliteten er noe man har hatt anledning til Ă„ rette uten Ă„ avlyse konkurransen, og at evalueringen kunne vĂŠrt gjennomfĂžrt med en ny faggruppe.

Vi registrerer ogsÄ at klager ikke har blitt hÞrt med at konkurransegrunnlaget ble pÄvirket av det etter KOFAs syn inhabile medlemmet i faggruppen.

Vi vil understreke at vi mener det ikke finnes noen holdepunkter for at eventuell inhabilitet har pÄvirket det endelige utfallet av konkurransen. Det er tegnet kontrakt med tre lokale firmaer i Storfjord, og det er etter vÄrt syn ingenting som tilsier at konkurranseutfallet ville vÊrt et annet dersom det hadde vÊrt andre medlemmer av faggruppen.

Dersom KOFAs syn nÄr det gjelder inhabilitet skulle vÊrt rettslig bindende, noe det ikke er, vil det kunne fÄ fatale konsekvenser for smÄ kommuner.

NÄr det gjelder pÄstÄtte uklarheter rundt avvik, er ingen av tilbyderne trukket for slike forhold i evalueringen.

Vi mener ogsÄ at det er utenkelig at dette forholdet har pÄvirket tilbudene eller deltagelsen, men vil selvsagt gjennomgÄ dette punktet nÞye med tanke pÄ lÊringspunkter for framtidige konkurranser.

Vi registrerer ogsÄ at KOFA er enige med oss i at kommunen ikke har brutt prinsippet om konkurranse, ved Ä inngÄ kontrakter med en varighet pÄ opptil Ätte Är, slik innklager hevdet.

KOFAs konklusjon er rÄdgivende, men for Storfjord kommune vil den danne et viktig lÊringsgrunnlag for hvordan vi mÄ jobbe videre med gjennomfÞring av prosjekter som involverer entreprenÞroppdrag.

Avtaler om brĂžyting er underskrevet med tre lokale tilbydere og disse er kommunen bundet av

Storfjord kommune mÄ nÄ ta nÞdvendige skritt slik at entreprenÞroppdrag ogsÄ i framtiden kan bli utfÞrt.

KOFA-«dom» fÄr ingen konsekvenser for inngÄtte kontrakter

KOFA har avgjort klagesaken som gjelder vintervedlikehold fra denne hĂžsten av, og konkludert med at Storfjord kommune har brutt regelverket ved at en inhabil tjenestemann har deltatt i tilbudsevalueringa og at kommunen har brutt regelverket ved et uklart konkurransegrunnlag.

Fortsett Ä lese KOFA-«dom» fÄr ingen konsekvenser for inngÄtte kontrakter

KOFA konkluderer: Var inhabil

Storfjord kommune har brutt regelverket, som fĂžlge av at en inhabil tjenestemann har deltatt i tilbudsevalueringen. Storfjord kommune har brutt regelverket, som fĂžlge av at de utformet et uklart konkurransegrunnlag. Bruddet medfĂžrer avlysningsplikt.

Storfjord kommune har brutt regelverket nÄr det gjelder habilitet og nÄr det gjelder uklart konkurransegrunnlag.
.
Fortsett Ă„ lese KOFA konkluderer: Var inhabil

SprÄklÞftpris til Emil

Musikeren og skuepilleren Emil Karlsen fra Oteren fikk i dag tildelt Ă„rets SprĂ„klĂžftpris for innsatsen han har gjort for Ă„ lĂŠre seg sprĂ„ket, synliggjĂžre det og bruke det offentlig. 

Hege Karlssen mottar SprÄklÞftprisen av sametingspresident Silje Karine MuotkapÄ vegne av sÞnnen, Emil.
Fortsett Ä lese SprÄklÞftpris til Emil

Kraftutbygginga – tragisk for fiskebestandene

Lita vannfÞring, tÞrrlegging og effektkjÞring. Kraftutbygginga er en tragedie for fiskebestandene i elva. Det mener rettighetshaverne til fiske i Skibotnvassdraget. OgsÄ for elvene i Kitdalen og Signaldalen har utbygginga hatt svÊrt negative fÞlger.

OmrĂ„det i forgrunnen pĂ„ dette bildet og bildet Ăžverst var tidligere botn i GovdajĂĄvre. – Ødelagt som fiskevatn, meiner Kitdalen Jeger- og sportsfiskerforening.
Fortsett Ă„ lese Kraftutbygginga – tragisk for fiskebestandene

… bare pluss-saker 🙂